Avustettavat koiratarhat

Viipurin Koirat ry avustaa neljää löytökoiratarhaa Viipurin alueella: Olgan tarhaa, Snezhannan tarhaa (ent. Irinan tarhaa), Elenan tarhaa Svetogorskissa sekä Margaritan tarhaa Kamennogorskissa. Yhdistys avustaa yhteistyötarhoja hankkimalla rokotteita, lääkkeitä ja muita tarpeellisia tarvikkeita sekä maksamalla tarhojen puolesta esimerkiksi eläinlääkäri- ja sähkölaskuja. Lisäksi yhdistys etsii Suomesta koteja kodittomille koirille. Yhdistyksen jäsenet vierailevat löytökoiratarhoilla mahdollisimman usein ja vierailujen yhteydessä tarhoille viedään ruokaa, tarvikkeita, sisä- ja ulkoloishäätöjä, lisäravinteita, kuivikkeita, rakennusmateriaaleja sekä siivousvälineitä ja -aineita. 

Snezhannan tarha (Viipurissa)

Snezhannan tarhaa yhdistys avustaa mm. tilaamalla ruokaa sekä huolehtimalla lämmitys- ja jätemaksuista. Yhdistys maksaa tarhan eläinlääkärilaskut ja tilaa tarhalle lääkkeet, kuten rokotteet ja loishäädöt. Apua annetaan myös työntekijöiden palkkakuluihin. Tarhavierailujen yhteydessä tarhalla osallistutaan tarhan töihin siivoamalla, kantamalla juomavesiä ja korjaamalla kuluneita rakenteita sekä madottamalla koiria. Vuonna 2020 tarhalle palkattiin yhdistyksen avustuksella eläinlääkäri, joka vastaa tarhan johtamisesta ja toimii työntekijöiden esimiehenä, huolehtii koirien sterilisoinnista ja tarvittavasta eläinlääkärinhoidosta. Tarhan koirille etsitään koteja Suomesta. 

Olgan tarha (Viipurissa)

Yhdistys avustaa Olgan tarhaa mm. ruoka-, rokote-, lääke- ja loishäätökuluissa sekä säännöllisesti myös sähkö- ja jätemaksuissa. Yhdistys avustaa tarhaa koirien sterilisointien järjestämisessä ja etsii tarhan koirille koteja Suomesta. 

Elenan tarha (Svetogorskissa, ent. Enso) 

Viipurin Koirat avustaa tarhaa säännöllisesti tilaamalla tarhalle ruokaa ja maksamalla sterilisoinnit, sähkö- ja jätemaksut sekä eläinlääkärilaskut. Lisäksi yhdistys on mahdollistanut koirien hoitajien palkkaamisen tarhoille. Yhdistys avustaa Svetogorskin tarhaa myös mm. aitausten rakentamisessa ja kuivikekeiden hankinnassa sekä maksaa koirien sterilisointi-, eläinlääkäri-, rokote- ja loishäätölaskuja. Vuonna 2020 tarhan koiria otettiin mukaan adoptio-ohjelmaan ja tarhalle rakennettiin yhdistyksen tuella aitauksia ja lämmin koiramökki. 

Margaritan tarha (Kamennogorskissa, ent. Antrea)

Viipurin Koirat avustaa tarhaa kustantamalla koirien sterilisoinnit ja tarjoamalla satunnaista apua ruuan ja rokotusten, rakennusmateriaalien ja erilaisten tarvikkeiden hankintaan.