Rabiesvasta-aineet tarhakoirilla – mitä kuuluu Viipuriin? Osa 2

Viipurin Koirat ry alkoi teettää rabiesrokotevasta-ainemittauksia kesällä 2018. Vapaaehtoisena kokeiluna alkanut vasta-ainetasojen määrittäminen vakiintui pian osaksi Viipurin Koirien adoptioprosessia. Tutkimus on kesän 2018 jälkeen suoritettu lähes kaikille yhdistyksen välityksellä adoptoiduille koirille. 

Yhdistys teetti tutkimukset omalla kustannuksellaan niin pitkään kuin siihen oli varaa, sitten adoptioperheille annettiin mahdollisuus osallistua kuluihin vapaaehtoisesti. Nyt hinta on lisätty kiinteäksi osaksi adoptiokoiran kulukorvausta ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan, vaikuttaako 110 euron hinnannousu adoptioiden määriin.

Viipurin Koirat testauttanut 420 koiraa

Huhtikuuhun 2020 mennessä rabiesrokotevasta-aineet on määritetty yhteensä 421 viipurilais- ja svetogorskilaiskoiralta. Tutkimuksia on teetetty yhteensä 465 kpl, sillä osa koirista on testattu useammin kuin kerran. Yhdistys on tuonut koirat Suomeen vasta sen jälkeen, kun vasta-ainetestillä on voitu osoittaa, että ne on rokotettu rabiesta vastaan. Rabiesrokotteen tuottaman veren rabiesvasta-ainetason tulee olla vähintään 0,5 IU/ml, jotta se suojaa koiraa purematapauksessa tartunnalta. Koirien perheet saavat todistuksen tutkimuksesta.

Miksi Viipurin Koirat panostaa testeihin?

Yhdistys alkoi alun perin testata koiria selvittääkseen, miksi osalla sen adoptio-ohjelmassa olleista koirista oli todettu Ruokaviraston tutkimuksissa riittämättömiä rabiesrokotevasta-ainetasoja. Ruokavirasto oli tutkinut ulkomailta tulevien koirien vasta-ainetasoja sekä pistokokein rajanylityspaikoilla että vapaaehtoisilta osallistujilta riskinarviointiyksikön toteuttaman hankkeen yhteydessä[1][2]. Viipurin Koirat ry:n tavoitteena oli varmistaa, ettei riittämättömiä vasta-ainetasoja löytyisi sen maahantuomilta koirilta, ja ryhtyi noudattamaan Ruokaviraston suositusta vapaaehtoisista testeistä. Yhdistys ei ole löytänyt yksittäistä selittävää tekijää matalille vasta-ainetasoille, mutta tilanne sen yhteistyötarhoilla on parantunut hiljalleen ja monia tuloksiin mahdollisesti heikentävästi vaikuttavia tekijöitä on korjattu. 

Tuloksissa on huomattava, että Viipurin Koirat ei ole teettänyt kaikkia vasta-ainetutkimusta useinkaan kaikkein optimaalisimpaan aikaan (3–4 viikkoa rokotuksen jälkeen) vaan sitä mukaa, kun koiria varattiin omiin koteihin tai hoitopaikkoihin. Edellisestä rabiesrokotuksesta saattoi siis olla testaushetkellä aikaa kahdesta viikosta noin vuoteen. Vasta-ainetaso laskee hiljalleen rokotusta seuraavien kuukausien ja vuosien aikana.

Rokotusohjelman tukitoimet

Ensimmäiseksi koirien rokotusohjelmaa muutettiin niin, että jokainen koira sai vähintään kaksi rabiesrokotusta ennen Suomeen tuloa. Tämä ei yksistään kaikilla koirilla riittänyt tuloksen ≥0,5 IU/ml saavuttamiseen, joten koirien immuniteettiä pyrittiin parantamaan mm. antamalla niille parempaa ravintoa. Olgan tarhalla otettiin myös käyttöön Imunofan-valmiste, jonka luvattiin parantavan immuniteettia, ja jota koirille on annettu kerta-annos toisen rabiesrokotuksen yhteydessä. Koiria alettiin myös loishäätää aiempaa useammin ja säännöllisemmin. Madotimme niitä itse tarhoilla käyntien yhteydessä – pentuja kahden viikon välein ja aikuisiakin useita kertoja vuodessa sekä aina ennen rokotuksia. Toteutimme Irinan tarhalla projektin, jossa tarhan kaikki koirat madotettiin kolme kertaa peräkkäin n. viikon välein, minkä jälkeen koirien rabiesrokotteet tehostettiin. Kesäkaudella koirille ostettiin lahjoitusvaroin myös aiempaa enemmän ulkoloishäätöjä.

Syksyllä 2019 osalle tarhoille päätyvistä pennuista järjestettiin mahdollisuus asua tarhan ulkopuolella rokotusten voimaantuloon saakka, minkä ansiosta ne ovat useimmiten välttyneet tarttuvilta taudeilta ja niiden vaste rokotuksiin saattaa olla parantuneen terveydentilan ansiosta parempi. Yhdistys on tukenut tätä kotihoitotoimintaa taloudellisesti. Myös antibioottien käyttöä on voitu tämän ansiosta vähentää. Irinan tarhalle palkattiin alkuvuodesta 2020 yhdistyksen tuella oma eläinlääkäri, joka vastaa nyt rokotuksista, niiden antamisesta, aikatauluttamisesta sekä kirjanpidosta. 

Muutoksia vasta-ainetasoissa

Vasta-ainemääritykset tilattiin 6/2018–10/2019 Ruokavirastosta, jonne näytteet toimitettiin täysverenä. Vasta-ainetasot vaihtelivat nollan ja 7,8 IU/ml välillä ja niiden keskiarvo oli 2,29 IU/ml. Tänä aikana testatuista koirista noin viidesosalla todettiin ensimmäisellä testauskerralla riittämätön vasta-ainetaso (<0,5 IU/ml) ja ne jouduttiin rokottamaan ja testaamaan uudelleen. Näistä 13 koiralla (4,4 %) ei todettu lainkaan rabiesvasta-aineita (<0,1 IU/ml) ensimmäisellä testauskerralla, joten ne rokotettiin ja testattiin uudelleen. Muutamalla koiralla saavutettiin riittävä vasta-ainetaso vasta kolmannen tai neljännen, ja yhdellä viidennen perättäisen rokotuksen jälkeen.

Kesän 2019 jälkeen ei yhdistyksen teettämissä vasta-ainetesteissä ole enää tullut yhtään täysin nollatulosta. Ruokavirasto lopetti palvelun tarjoamisen syksyllä 2019 ja Viipurin Koirat ry siirtyi tilaamaan tutkimukset Ruotsin Sveriges Veterinärmedisinska Anstaltista (SVA). Tämän jälkeen tulokset vaihtelivat 0,1 IU/ml ja 16,9 IU/ml välillä ja niiden keskiarvo oli 3,78 IU/ml. Vasta-ainetaso oli riittävä (≥0,5 IU/ml) 97,64 prosentilla koirista. Kolmella koiralla (2,36 %) todettiin ensimmäisellä testauskerralla riittämätön rabiesvasta-ainetaso (<0,5 IU/ml). Yhdelläkään koiralla ei todettu vasta-aineiden täyttä puuttumista – tosin kahden näytteen kohdalla vasta saman näytteen uusintatesti osoitti, ettei tulos ollutkaan 0 IU/ml vaan 1,4 ja 0,7. Yhteensä 14 näytteen kerrottiin olevan pilaantumisen vuoksi kelvottomia analysoitaviksi ja jouduimme lähettämään uudet näytteet tilalle. Osassa pilaantuminen oli aiheutunut näyteputkien vanhentuneesta hyytymisaktivaattorista, osassa syy jäi epäselväksi. 

Viimeisimmät parannustoimet onkin tehty SVA:lta saadun palautteen pohjalta näytteenotossa ja näytteiden käsittelyssä: veri käsitellään ennen lähetystä puhtaaksi seerumiksi. Verinäytteitä ei myöskään enää oteta ulkona talvella, jos lämpötila on alle 0 C. 

Miten tästä eteenpäin

Yhdistys jatkaa kotihoidon sekä säännöllisen rokottamisen ja loishäätöjen tukemista ja ostaa kahdelle yhteistyötarhalleen (Irinan tarha ja Olgan tarha) rokotuksia ja loishäätöjä niin paljon, kuin niitä tarvitaan. Kaikki koirat rokotetaan yhdistyksen tuella riippumatta siitä, ovatko ne sen adoptio-ohjelmassa vai eivät. Sekä rabies- että yhdistelmärokotteet tehostetaan vuosittain. Elenan tarhaa tuetaan rokotuksissa satunnaisemmin ja kaikki Viipurin Koirien adoptio-ohjelmaan valitut koirat rokotetaan uudelleen riippumatta niiden aiemmasta rokotushistoriasta. Rabiesrokotukset ovat lääketukusta ostettuina onneksi varsin edullisia – yksi annos Nobivac Rabies Vet -rokotetta maksaa noin 1,50 euroa. Kaikki toimenpiteet jatkuvat normaalisti koronapandemian aikana ja näytteenottoa jatketaan, kun yhdistyksen aktiivien on taas mahdollista matkustaa Venäjälle niitä seuraamaan.

Mitä jos kaiken takana onkin stressi?

Rabiesrokotteen tehostaminen näyttäisi olevan tarhaoloissa vahvasti suositeltavaa. Se, eikä mikään muukaan yksittäinen parannustoimi kuitenkaan poistanut nollatuloksia yksinään, eikä yhtä selittävää tekijää aiempiin heikkoihin vasta-ainepitoisuuksiin saatu. Mietimmekin myös näytteenotto- ja testaustavan mahdollista vaikutusta tuloksiin. Vuosi sitten pohdimme eri asioiden vaikutusta tuloksiin näin.

Yksi asia, jonka vaikutusta immuniteettiin ja rokotevasteeseen olemme viime aikoina paljon miettineet, on stressi. Kroonisen stressin tiedetään heikentävän vastustuskykyä sekä koirilla että ihmisillä ja lisäävän alttiutta sairastua. Sen tiedetään myös heikentävän ihmisten rokotevastetta.[3] Usean sadan koiran tarhalla, jossa tilat ovat ahtaat, meteli kova, resursseista jatkuva kilpailu ja turhautuminen mielekkään tekemisen ja rajallisen liikkumatilan vuoksi suurta, krooninen stressi on väistämätöntä. Voisiko tämä yhdessä heikomman terveydentilan kanssa selittää sen, miksi tarhoilla olevat koirat reagoivat rokottamiseen toisin kuin kotikoirat? 

Viipurin koirat - yleisnäkymää Irinan tarhalta 5.4.2020


Voiko myös koiran näytteenottohetkellä tuntema akuutti stressi vaikuttaa veren laatuun ja siten edelleen vasta-aine analyysien tuloksiin? Tätä jäimme miettimään sen jälkeen, kun näytteet käsitellyt bioanalyytikko kertoi, että näytteistä on ollut hyvin vaikeaa erotella seerumia runsaan hyytymisen vuoksi ja että useissa näytteissä on ollut hemolyysiä. Hyvä esimerkki tästä oli sellaisella äärimmäisen aralla koiralla, jonka pyydystäminen ja kiinnipitäminen näytteenottoa varten oli ollut hyvin haastavaa. Tämän useaan kertaan rokotetun koiran rabiesrokotevasta-ainetulos oli lopulta 0,7 IU/ml. Paniikki ei ole käsittelyyn tottumattomilla tarhakoirilla näissä tilanteissa ollenkaan poikkeuksellista, ja sen myötä veri pakenee raajoista ja verenkiertoon erittyy sellaisia hyytymistä aiheuttavia partikkeleita, jotka edesauttavat mahdollisten haavojen paranemista. 

Jos jollain lukijalla on näihin asioihin liittyvää asiantuntemusta, meille saa mielellään kirjoittaa. Tai jos jollakulla on halua tehdä aiheesta tutkimusta, Viipurin Koirat saattaisi olla kiinnostunut toimimaan kumppanina. 

Teksti:
Aino Arjas
aino.arjas@viipurinkoirat.fi

Lähteitä ja mielenkiintoista luettavaa:

[1] Kaila, M., Marjoniemi, J., Nokireki, T.: Comparative study of rabies antibody titers of dogs vaccinated in Finland and imported street dogs vaccinated abroad. Acta veterinaria Scandinavica 2019: 61, 15.
[2] Zoonoottiset taudinaiheuttajat tuontikoirissa. Ruokaviraston tutkimuksia 2/2019
[3] Hekman, J., Karas, A., Sharp, C.: Psychogenic Stress in Hospitalized Dogs: Cross Species Comparisons, Implications for Health Care, and the Challenges of Evaluation. Animals (Basel). 2014 Jun; 4(2): 331–347.

The effect of endoparasitism on the immune response to antirabies vaccination in puppies. Mojišová et al. 2007. 

Adoptiokoirien kulukorvaus nousee. Viipurin Koirat ry 28.4.2020
Rokotuksia ja loishäätöjä tarhoille. Viipurin Koirat ry 18.2.2020
Marian ja Aleksanderin koti tarjoaa turvan pennuille. Viipurin Koirat ry 15.2.2020
Miksi vastuullisen järjestön välittämä koira EI ole rabiesriski. Viipurin Koirat ry 31.12.2019
Vastine Eläinlääkäriliiton tiedotteeseen rabiesriskistä. Viipurin Koirat ry 11.12.2019
Lähes 350 koiralta mitattu rabiesrokotevasta-aineet. Viipurin Koirat ry 10.12.2019
Löytökoiratyö on tärkeä osa rabieksen torjuntaa. Viipurin Koirat ry 28.9.2019
Rabiesvasta-aineet tarhakoirilla – mitä kuuluu Viipuriin? Viipurin Koirat ry 17.6.2019
Tiedote 3.10.2018: Viipurin Koirat ry on sitoutunut vastuullisen rescuetoiminnan kriteereihin. Viipurin Koirat ry 3.10.2018
Tiedote 26.6.2018: venäläisten koirien rabiesvasta-aineista. Viipurin Koirat ry 26.6.2018