Toimintakertomus 2018

VIIPURIN KOIRAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2018
 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Viipurin seudun kodittomien koirien ja kissojen sekä löytöeläintarhojen elinolosuhteita. Yhdistys pyrkii edistämään eläinsuojelua ja eläinten hyvinvointia sekä muuttamaan löytöeläimiin suhtautumista niitä arvostavaksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys auttaa venäläisiä löytöeläintarhoja ja eläinsuojelijoita neuvonnalla, järjestämällä koirille ja kissoille ruokaa, hoitopaikkoja ja eläinlääkärihoitoa sekä parantamalla tarhojen olosuhteita. Yhdistys etsii kodittomille koirille pysyviä koteja Suomesta ja tukee koiran ottaneita neuvonnalla. Yhdistys harjoittaa valistus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

 

Johdanto

Vuosi 2018 oli Viipurin Koirat ry:n 12. toimintakausi. Kausi oli aktiivinen erilaisten varainkeruukampanjoiden ja tapahtumien osalta. Vuonna 2018 järjestettiin useita ruokakeräystapahtumia ja osallistuttiin ahkerasti erilaisiin myyjäisiin. Avustustoiminta jatkui aktiivisena ja matkoja Viipuriin tehtiin viikoittain. Yhdistys alkoi testata useita tarttuvia tauteja adoptoitavilta koirilta ja keräsi tietoa rabiesvasta-aineista.

Aktiivijoukko täydentyi toimintavuoden aikana kahdella uudella koiravaraajalla.

 

Hallitus ja toimihenkilöt

1.1.–12.5.2018
Aino Arjas, pj
Ira Müller, varapj
Tanja Liukkonen, siht
Tessa Alajärvi
Mona Lautiala

12.5.–31.12.2018
Aino Arjas, pj
Tanja Liukkonen, varapj
Susanna Kankaanpää, siht
Mona Lautiala
Ira Müller
(Arja Liimatainen, varajäsen)

Hallitus kokoontui 8 kertaa vuoden 2018 aikana.

Hallituksen ulkopuolisina toimihenkilöinä toimivat rahastonhoitaja Anja Kivinen (KTM) sekä toiminnantarkastaja Maija Soukainen.

Yhdistyksen aktiivit tekivät vapaaehtoistyötä mm. koiravarauksen, varainkeruun ja tiedottamisen parissa sekä vierailivat tarhoilla.

Kaikki hallituksen jäsenet ja muut toimihenkilöt sekä aktiivit toimivat vapaaehtoistyöntekijöinä ilman korvausta.

 

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.5.2018. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi hallitukselle toimitettuja tietopyyntöjä. Yhdistyksellä oli toimikauden lopussa 25 varsinaista jäsentä, 478 kannatusjäsentä ja 2 kunniajäsentä.

 

Talous

Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla, lahjoituksilla sekä koirien adoptoinnin osalta kulukorvauksilla. Lisäksi harjoitettiin pienimuotoista kannatustuotemyyntiä ja myyjäistoimintaa sekä järjestettiin facebook-huutokauppoja. Varoja kerättiin myös kirpputorimyynnillä.

Yhdistyksen rahankeräyslupa POL-2015-14237 oli voimassa 6.3.2018 saakka ja rahankeräyslupa RA/2018/646 astui voimaan 05.07.2018. Luvat olivat voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Luvat myönsi Poliisihallitus.

Yhdistyksen facebook-sivuilla oli tärkeä rooli varainkeruukampanjoissa. Edellisenä vuonna käyttöön otettua tunnusta #Lahjoitalantti käytettiin edelleen osassa keräyskampanjoista ja yhdistys tiedotti #Lahjoitalantti-keräyksissä aktiivisesti varojen kertymisestä ja keräystavoitteen täyttymisestä. Luettelo vuonna 2018 järjestetyistä keräyksistä on esitetty liitteessä 1.

Varainhankinnan tuotto kulujen (mm. kannatustuotteiden ostokulut) jälkeen oli 130 612,73 euroa. Tästä 115 731,27 euroa saatiin lahjoituksina ja loppuosa kerättiin huutokaupoilla, kirpputoreilla, ja kannatustuotemyynnillä. Adoption kulukorvauksia kertyi yhteensä 65 620 euroa. Adoptoitavien koirien rajatarkastusmaksuihin, kuljetukseen sekä tauti- ja rabiesvasta-ainetesteihin kului 50 655,71 euroa ja Turvasiru-rekisteröintiin 1 462,50 euroa. Suomessa sijaiskodeissa olevien koirien eläinlääkintään ja ruokintaan käytettiin yhteensä 30 761,23. Adoptiotoiminnan tuotot ja menot laskivat verrattuna edelliseen vuoteen kun taas avustustoiminnan suhteellinen osuus kasvoi.

Vuoden 2018 tilinpäätös oli 13 495,63 euroa alijäämäinen.Avustustoiminta

Yhdistyksen toiminta keskittyi edelleen kolmen löytökoiratarhan avustamiseen Viipurin seudulla. Aktiivit ja muut vapaaehtoiset vierailivat Viipurin koiratarhoilla viikoittain ja Svetogorskin tarhalla silloin tällöin. Tarhoille vietiin Suomesta saatuja lahjoituksia, kuten kuivaruokaa sekä koirien tarvikkeita ja lahjoitusvaroin hankittuja koppikuivikkeita ja vaneria. Lämpöeristettyjä koirankoppeja rakennettiin Suomessa aktiivien toimesta ja ne toimitettiin Irinan tarhalle sekä Svetogorskiin. Tarhoilla osallistuttiin koirien hoitoon ja tehtiin pieniä kunnostustöitä. Aktiivit matkustivat Viipuriin omalla kustannuksellaan.

Adoptiotoiminnan supistuttua jouduttiin tarhoja tukemaan aiempaa enemmän perustoiminnoissa, kuten työntekijöiden palkkaukseen ja koirien ruokintaan sekä rokottamiseen liittyvissä kuluissa. Rakennushankkeiden osuus oli edellisvuosia pienempi. Yhdistys panosti toimintavuonna erityisesti koirien tunnistusmerkintään, loishäätöihin sekä rokotuksiin ja kustansi kaikille yhteistyötarhoilleen rokotuksia niin, että niiden kaikki koirat voitiin rokottaa säännöllisesti.

Lisäksi yhdistys tuki tarhoja sähkö- ja jätelaskuissa, juomavesihankinnoissa, sterilointikuluissa sekä maksoi tarhakoirien eläinlääkärilaskuja viipurilaisille ja pietarilaisille klinikoille. Irinan ja Olgan tarhoja avustettiin myös etsimällä koirille pysyviä ja sijaiskoteja Suomesta.

Syksyllä 2018 yhdistyksen keräämillä varoilla rakennettiin Irinan tarhalle kaksi huonetta käsittävä rakennus, jotta pienimmillä, lyhytkarvaisimmilla ja toipilaskoirilla olisi mahdollisuus asua lämmitetyssä tilassa. Olgan tarhalle kerättiin varoja vesijohtoa ja viemäriä varten, mutta rakentaminen siirtyi rakennusluvan käsittelyajan ja talven vuoksi vuodelle 2019.

Svetogorskin koiratarhaa tuettiin useiden aitausten, koppien ja aidan rakentamisessa sekä ruoka-, eläinlääkäri ja sterilointikuluissa. Loppuvuodesta tarhaa tuettiin säännöllisesti myös työntekijöiden palkkakuluissa. Tarhan koiramäärän kasvu edellytti kahden työntekijän palkkaamista, kun taas Elena itse hakeutui muualle töihin turvatakseen toimeentulonsa.

Sterilisointiyhteistyötä jatkettiin Aurika-klinikan kanssa ja sen puitteissa steriloitiin yhteensä 47 koiraa - näistä suurin osa Svetogorskissa. Sterilointiyhteistyö käynnistyi myös pienen AlphaVet-klinikan kanssa. Kaikkiaan Viipurin Koirat kustansi lahjoitusvaroin noin 150 koiran sterilisaation/kastraation vuonna 2018. Näistä osa oli Irinan ja Elenan tarhoille päätyneitä koiria ja osa paikallisten vapaaehtoisten pelastamia koiria. Myös vähävaraisten omistamia sekä paikallisesti adoptoituja koiria leikattiin Ei vahinkopennuille -kampanjan puitteissa.

Kummikoiratoimintaa jatkettiin auttamalla koiria sekä Viipurissa että tuomalla Suomeen kotihoitoon apua tarvitsevia. Osa kummikoirista oli toipilaita, jotka tarvitsivat erityistä hoitoa ja osa sellaisia koiria, joiden oli vaikea löytää kotia. Toimintavuonna panostettiin erityisesti vanhuskoiriin, joille järjestettiin eläkekoteja ja eläinlääkärin apua Suomesta, ja lopulta mahdollisuus tuskattomaan kuolemaan.

Venäjälle suunnattuun avustustoimintaan käytettiin vuonna 2018 yhteensä 120 308,94 euroa, josta 57 164,19 euroa kului ruokaan, 3 945 euroa sähköön, 1 050 euroa juomaveteen, 2 767,90 euroa kuivikkeisiin, 15 612,19 euroa eläinlääkintään ja 5 150,94 euroa sterilisointeihin. Rakentamiseen käytettiin yhteensä 14 665,49 euroa. Palkkakuluissa avustettiin 9 350 eurolla, tarvikehankinnoissa 3 468,94 eurolla ja muissa kuluissa 7 134,29 eurolla. Edellä mainitut kulut jakautuvat kolmelle tarhalle sekä muuhun alueella tehtävään avustustyöhön.

 

Adoptiotoiminta

Yhdistys auttoi viipurilaisia koiratarhoja myös etsimällä koirille koteja Suomesta. Koirat tuotiin maahan EU:n komission tuontivaatimuksia noudattaen ja TRACES-järjestelmään merkittyinä. Yhdistys toi vuoden 2018 aikana maahan 152 koiraa. Näistä 91 adoptoitiin suoraan omiin koteihin ja 61 sijoitettiin kotihoitopaikkoihin, joissa ne jatkoivat kodin etsimistä. Lisäksi tuotiin yksi kissa.

Adoption kulukorvaus oli 390 euroa, mutta se nostettiin kesällä 430 euroon. Kulukorvaus sisältää eläinlääkinnällisen rajatarkastustuksen, tunnistesirun ja sirunumeron rekisteröimisen turvasiru.fi-palveluun, rokotusvihkon, ekinokokkimadotuksen (1-5 vrk ennen tuontia), rabiesrokotuksen (vähintään 21 vrk ennen tuontia), vähintään kerran annetun viitoisrokoitteen sekä ulkoloishäädön sekä tautitestit ennen tuontia, koiran mukana annettavat matolääkkeet, shampoon ja probioottivalmisteen, minkä lisäksi sillä katetaan ylläpitokustannuksia Viipurissa ennen adoptiota. Lisäksi kulukorvauksessa on otettu huomioon koiran kuljetuskustannukset Viipurista Suomeen. Syy kulukorvauksen korotukseen olivat kesällä 2018 käyttöön otetut tautitestit. Kaikki koirat alettiin testata ennen adoptiota anaplasmoosin, borrelioosin, erlichioosin ja sydänmadon varalta sekä osa myös babesioosin, leishmanioosin ja Dirofilaria repensin varalta. Myöhemmin syksyllä babesioositesti vakiintui osaksi kaikille koirille tehtävää testipakettia. Lisäksi yhdistys päätti tutkituttaa kaikkien adoptioon saapuvien koirien rabiesvasta-ainetasot ennen Suomeen tuloa. Vuoden 2018 aikana tutkittiin rabiesvasta-aineet yhteensä 83 koiralta, joista osa kahteen tai useampaan kertaan. Rabiesvasta-ainetesteihin käytettiin yli 9 000 euroa.

Kotihoitotoimintaa jatkettiin. Kotihoitotoiminta on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa, sillä sen avulla voidaan auttaa apua tarvitsevia koiria kotioloihin sosiaalistumaan ja kotikoiran arkea opettelemaan, sekä helpottaa tarhojen taakkaa. Myös yhdistykselle palautuvia kodinvaihtajia joudutaan usein sijoittamaan hoitopaikkoihin ennen uuden kodin löytymistä. Yhdistys tarjosi kotihoitokoirille tarvittavat lääkärinhoidot sekä kustantansi niiden sterilisaatioita. Lisäksi osallistuttiin hoitokoirien madotus- ja ruokakuluihin. Hoitokoirille teetettiin myös seulontoja resistenttien bakteerien ja vektorivälitteisten tautien varalta. Pysyvästi kotihoidossa asuvia erityistä tukea saavia kummikoiria oli 4 kpl ja näiden lisäksi sijaiskodeissa asui useita yhdistyksen tukemia vanhuskoiria.

Kotihoitokoirien kulut yhdistykselle olivat vuonna 2018 yhteensä 32 252,28 euroa (sis. eläinlääkäri- ja ruokakulut, sterilisointikulut sekä kummikoirien elatus- ja lääkintäkulut). Kotihoitajat toimivat vapaaehtoisina ilman korvausta ja monet heistä huolehtivat hoitokoiriensa ruokakuluista.

Vuoden 2018 aikana yhdistyksen haltuun palautui 13 adoptoitua koiraa uudelleen etsimään kotia. Kodinvaihtajien määrä putosi verrattuna edellisvuoteen 2017, jolloin 31 koiraa palautui etsimään kotia. Suomeen adoptoitujen koirien määrä oli vuonna 2017 276 kpl.

 

Tiedotustoiminta

Yhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat internetsivut www.viipurinkoirat.fi, joilla esitellään toimintaa sekä kotia etsiviä koiria. Sivuille lisättiin vuonna 2018 Adoptoitavien koirien terveydestä -osio, jossa käytiin läpi mm. keskeisimmät tarttuviin tauteihin liittyvät riskit ja kerrottiin tilastotietoa tautitestien tuloksista.

Aktiivista tiedotusta jatkettiin myös sosiaalisen median kautta, tärkeimpinä kanavina Facebook-sivut sekä YouTube-kanava. Some-kanavista myös Instagram oli käytössä ja venäjänkielistä yleisöä ajatellen Vkontakte.

Yhteydenpito jäsenistöön tapahtui sähköisen jäsenkirjeen kautta. Jäsenistön lisäksi myös adoptioperheet saivat sähköpostitse lähetetyn uutiskirjeen. Uutiskirjeessä tiedotetaan ajankohtaisista asioista, kuten keräyksistä, tapahtumista ja tautiasioista.

 

Vektorivälitteiset taudit, rabiesvasta-aineiden määritys ja Responsible Rescue -toiminta

Viipurin Koirat ry oli vuonna 2018 mukana käynnistämässä Responsible Rescue -toimintaa yhdessä usean muun suomalaisen rescueyhdistyksen kanssa. Toiminnan tarkoituksena on mm. vähentää tautiriskejä ja yhtenäistää rescuetoiminnan laatua, lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä, edistää vastuullisen rescuetoiminnan tunnettuutta ja erottautua muusta lemmikkieläinten maahantuonnista ja kaupasta. Responsible Rescue -kriteereihin sitoutuneet yhdistykset suorittavat mm. yhdessä sovittuja maakohtaisia tautitestauksia adoptoitaville koirille lähtömaissa.

Tautitilanne viipurilaisilla koiratarhoilla on yleisesti ottaen ollut hyvä johtuen mm. pohjoisesta sijainnista. Monet koirien tyypillisistä vektorivälitteisistä taudeista ovat olleet eteläisempien seutujen murheita lukuun ottamatta Suomessakin esiintyviä borrelioosia ja anaplasmoosia. Vuonna 2018 yhdistys alkoi kuitenkin kartoittaa tautitilannetta pistokokein ja on kesästä alkaen testauttanut kaikki Suomeen tulevat koirat anaplasmoosin, borrelioosin, erlichioosin sekä sydänmadon varalta. Kaikki vuoden 2018 aikana tutkitut koirat (85 kpl) olivat näiden tautien osalta negatiivisia. Osa koirista testattiin Viipurissa myös babesioosin, ihomadon (Dirofilaria repens) sekä leishmanioosin varalta. Myös nämä testit olivat negatiivisia kaikilla tutkituilla koirilla. Yhdistys jatkaa testejä ja tiedottaa tuloksista säännöllisesti.

Viipurin Koirat ry osallistui vuonna 2018 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Tuontikoira-hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli selvittää koirien mukana kulkevia uusia taudinaiheuttajia ja niistä aiheutuvia riskejä ihmisten ja eläinten terveydelle. Hankkeeseen osallistuneilta koirilta testattiin mm. rabiesvasta-ainetasot, ihmiseen tarttuvat moniresistentit bakteerit (ESBL ja MRSA) sekä ulostenäytteestä myyräekinokokki. Tutkimuksessa havaittiin, että osalla koirista oli puutteita rabiesrokotusvasta-ainetasoissa. Evira oli tehnyt samansuuntaisia löydöksiä myös muilta Venäjältä saapuvilta koirilta Vaalimaalla suorittamissaan pistokokeissa. Viipurin Koirat ry päätti tämän johdosta kartoittaa rabiesvasta-ainetasoja omatoimisesti ja muutti yhteistyötarhoille annettavaa ohjeistusta niin, että myös rabiesrokotus tuli jatkossa tehostaa noin kuukauden kuluttua ensimmäisen rokotuskerran jälkeen. Toistaiseksi yhdistys testauttaa kaikkien adoptiokoirien rabiesvasta-ainetasot ennen Suomeen tuloa.

 

Liite 1


Tapahtumia vuonna 2018

Kirpputorit

 • Nosturin kirpputori <3 Viipurin Koirat 16.1.18 (järj. Elävän musiikin yhdistys ry)
 • Kirppispöytä Vallilan Stoorissa 30.4.–31.5.18, Helsinki
 • Viipurin Koirien tallikirppis Heidin ja Jankan tallilla 19.5.–20.5. ja 15.–16.9.2018
 • Kirpputoripöytä Limessä marraskuussa

Myyjäiset

 • Kuono ry:n ystävänpäivämyyjäiset 10.2.18, Helsinki (järj. Kuono ry)
 • Kulkurien ystävänpäivämyyjäiset 11.2.18, Helsinki (järj. Rescueyhdistys Kulkurit ry)
 • Joulumyyjäiset Pakilan nuorisotalolla 24.–25.11, Helsinki
 • Elonkehrä joulumarkkinat 15.12, Espoo

Keräystapahtumat

 • Ruoka- ja tarvikekeräys, Petikon Musti ja Mirri 5.5.18 ja 6.10.18, Vantaa
 • Joulukeräys, Musti ja Mirri Porttipuisto 24.11.18, Vantaa
 • Joulukeräys, Musti ja Mirri Kamppi 1.–2.12.18, Helsinki
 • Joulukeräys, BrewDog Helsinki 30.11.–14.12.18, Helsinki
 • JoulukeräysMusti ja Mirri Kerava
 • Joulukeräys, Musti ja Mirri Lahti Syke

Koirapuistotapahtumat

 • Koiran elämää -hyväntekeväisyyspuistoilu 8.4.18 ja 21.10.18, Espoo
 • Pikkujoulukoirapuistoilu 16.12.18, Helsinki (järj. Viipurin Koirat ry)

Huutokaupat

 • Villavaatehuutis Facebookissa 1.–7.2 (järj. Viipurin Koirat ry)

Muut

 • Pantaparatiisi-tapahtuma Tmi. Masseterin tiloissa, Helsinki. Yhdistys oli pitämässä buffettia. Myös lahjoituksia otettiin vastaan.
 • Hyväntekeväisyysjooga Viipurin Koirat ry:n hyväksi 14.6.2018, Helsinki (järj. Reetta Lagerström Yoga & fitnes sekä Wonderland)
 • Oriflame-myyntitempaus Facebookissa lokakuussa, osa tuotosta yhdistykselle (järj. Satu Joronen)

Rahankeräyskampanjoita

 • “Lämmitä palelevat tassut ja täytä tyhjät massut” -keräys tammikuussa
 • Ystävänpäivän eettiset lahjakortit helmikuussa
 • Olgalle juokseva vesi -keräys helmikuussa
 • Kuivikkeita kylmiin koppeihin
 • 500 lanttia Otavalle #Lahjoitalantti
 • Koiramökki Irinan tarhalle
 • Parane Pian! -keräyksiä: Otava, Känkkä, Queen, aloitettu heinäkuussa
 • Kummipentukeräys aloitettu elokuussa
 • Hätä käpälässä! -keräys aloitettu lokakuussa
 • Eettiset joululahjat (lahjoja pystyi ostamaan loppiaiseen saakka 2019)

Uudet kannatustuotteet

 • seinäkalenteri 2018
 • heijastinpipo