Toimintakertomus 2021

Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Viipurin seudun kodittomien koirien ja kissojen sekä löytöeläintarhojen elinolosuhteita. Yhdistys pyrkii edistämään eläinsuojelua ja eläinten hyvinvointia sekä muuttamaan löytöeläimiin suhtautumista niitä arvostavaksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys auttaa Viipurin seudun löytöeläintarhoja ja eläinsuojelijoita neuvonnalla, järjestämällä koirille ja kissoille ruokaa, hoitopaikkoja ja eläinlääketieteellistä hoitoa sekä parantamalla tarhojen olosuhteita. Yhdistys etsii kodittomille koirille pysyviä koteja Suomesta ja tukee koiran ottaneita neuvonnalla. Yhdistys harjoittaa valistus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Yleistä
Vuosi 2021 oli Viipurin Koirat ry:n 15. toimintakausi. Yhdistys julkaisi juhlavuoden kunniaksi uuden logon ja päivitti samalla graafisen ilmeensä.

COVID-19 -pandemia jatkui ja vaikutti merkittävästi yhdistyksen toimintaan. Useita tapahtumia, mukaan lukien 15-vuotisjuhlatapahtuma, jouduttiin siirtämään ja peruuttamaan tartuntavaaran ja kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Matkoja Suomesta Viipuriin ja tarhoille ei voitu edelleenkään tehdä, samoin avustusten saaminen perille vaati erityisjärjestelyjä.

Koirien adoptiot kuitenkin jatkuivat ja koirat matkustivat Suomeen rahtikuljetuksina. Koiria tuotiin 212 vuonna 2021. Pääasiassa tuotiin koiria, jotka etsivät kotejaan kotihoidon kautta. Suoraan tarhalta adoptioitavien koirien määrä on vähäinen verrattuna vuosiin ennen COVID-19-pandemiaa.

Tarhoihin pidettiin tiivistä yhteyttä ja niiden avustaminen jatkui keskeytyksettä COVID-19-tilanteesta huolimatta. Varainkeruu oli myös aktiivista koko vuoden ja uusia kampanjoita toteutettiin.

Hallitus ja toimihenkilöt

1.1.2021–30.5.2021
Susanna Kankaanpää, pj
Ira Müller, varapj
Leena Nio, sihteeri
Mira Masalin, jäsen
Laura Uotila, jäsen
Sini Räisänen, varajäsen

30.5.2021–31.12.2021
Susanna Kankaanpää, pj
Mira Masalin, varapj
Arja Liimatainen, sihteeri
Leena Nio, jäsen
Laura Uotila, jäsen
Ira Müller, varajäsen

Hallitus kokoontui 13 kertaa vuonna 2021.

Aino Arjas toimi rahastonhoitajana 1.1.2021–31.12.2021. Aino Arjas toimi myös osa-aikaisena, määräaikaisesti palkattuna toiminnanjohtajana 1.1.2021–31.9.2021 ja suoritti tänä aikana muiden tehtäviensä ohella varainhankinnan opintoja oppisopimuksella.

Toiminnantarkastaja kaudella 2021 oli Ursula Huhtala ja varatoiminnantarkastaja Sami Säynevirta.

Kirjanpitäjänä toimi Anja Kivinen (KTM).

Yhdistyksen aktiivit tekivät vapaaehtoistyötä mm. koiravarauksen, varainhankinnan, tiedottamisen, koirien kotihoidon ja omistajien neuvonnan parissa. Toiminnanjohtajan määräaikaista työsuhdetta lukuunottamatta kaikki toimivat vapaaehtoistyöntekijöinä ilman korvausta.

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö
Vuosikokous pidettiin 30.5.2021. Kokouksessa oli etäosallistumismahdollisuus Covid-tilanteen vuoksi. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksellä oli toimikauden lopussa 29 varsinaista jäsentä, 619 kannatusjäsentä ja 2 kunniajäsentä.

Avustustoiminta
Yhdistyksen toiminta keskittyi edelleen Viipurin seudun löytökoiratarhojen avustamiseen ja alueella tehtävän eläinsuojelutyön tukemiseen. Keväällä 2020 alkaneet COVID-pandemiasta aiheutuvat poikkeusolot jatkuivat vuonna 2021. Venäjällä ei päästy matkustusrajoitusten vuoksi käymään lainkaan.

Apu toimitettiin perille pääosin taloudellisena apuna. Yhdistys ei kuitenkaan tee kumppaneilleen avoimia lahjoituksia, vaan tekee hankinnat itse ilman välikäsiä. Jos tämä ei ole mahdollista, korvaa yhdistys ennalta sovitut ostot tarhoille laskua/kuittia vastaan. Koiranruoka tilattiin venäläiseltä toimittajalta, jolle maksettiin hankinnat suoraan. Samoin osa tarhojen tarvitsemista tarvikkeista ja lääkkeistä tilattiin suoraan venäläisiltä toimittajilta.

Avustustoiminnan kulut pyrittiin pitämään vuonna 2021 maltillisina, eikä esimerkiksi uusia rakennusprojekteja käynnistetty. Venäjälle suunnattuun avustustoimintaan käytettiin vuonna 2021 yhteensä 177 000,59 euroa (2020: 181 920,80 e), josta 114 663,32 euroa (2020: 102 464,39 e) kului ruokaan, 5 378,12 euroa sähköön (2020: 6 487,93), 1 223,21 euroa kuivikkeisiin (2020: 5 145,70 e). Lääkkeisiin ja lääkintätarpeisiin käytettiin 7 930,43 euroa (2020: 12 362,92 e) sekä tämän lisäksi 6 340,95 euroa sterilisoinneissa tarvittaviin lääkkeisiin ja tarvikkeisiin (2020: 8 136,35 e). Rakentamiseen käytettiin yhteensä 5 245,49 euroa (2020: 6 173,77 e). Palkkakuluissa avustettiin 27 561,69 eurolla (2020: 32 187,82 e), tarvikehankinnoissa 3 437,17 eurolla (2020: 3 878,66 e) ja muissa kuluissa 5 220,21 eurolla (2020: 4 935,26 e). Edellä mainitut kulut jakautuvat neljälle tarhalle sekä muuhun alueella tehtävään avustustyöhön.

Tarhojen avustaminen
Eläinlääkäri Snezhanna Valejevan tarhalle on taustaorganisaationa Kodittomien eläinten auttamiskeskus Dom Hvostikov, jonka organisaatiomuoto on autonominen ei-kaupallinen organisaatio. Snezhanna toimii Viipurin tarhan johtajana ja eläinlääkärinä. Elena Sementsovan yksityinen tarha eli Vmeste mi sila -tarha sijaitsee Svetogorskissa. Snezhannan ja Elenan koiratarhoja tuettiin mm. koirien ruokakuluissa, loishäätöjen, lääkkeiden ja työvälineiden hankinnassa, eläinlääkintäkuluissa, kuivikkeiden hankinnassa sekä sähkölaskuissa, jätekuluissa ja työntekijöiden palkoissa. Tarhojen koirat sterilisoitiin yhdistyksen avulla.

Kamennogorskissa sijaitsevaa Margaritan tarhaa tuettiin satunnaisemmin tilaamalla ruokaa ja tarvikkeita ja maksamalla rokotteita. Kesäksi 2021 tarhalle palkattiin ensimmäinen palkallinen työntekijä yhdistyksen avulla. Tarhan koirat steriloitiin yhdistyksen avulla.

Olgan turvakotia tuettiin toimintavuonna mm. ruokakuluissa, loishäädöissä, lämmityksessä ja jätekuluissa. Eläkeikäinen Olga on lopettanut tarhansa aktiivisen toiminnan, eikä ota sinne uusia kotia etsiviä koiria. Olgan tarha on kuitenkin toiminut tarvittaessa Dom Hvostikov -tarhan pentujen karanteenitilana. Lisäksi Olgan luona asuu pysyvästi noin 30 koiraa ja muutama kissa.

Sterilisoinnit
Sterilisointiyhteistyötä jatkettiin Aurika-klinikan ylilääkäri Julia Manen kanssa ja sen puitteissa sterilisoitiin noin 150 koiraa, jotka olivat joko tarhakoiria, muita kodittomia tai vähävaraisten omistamia. Sterilointiyhteistyötä jatkettiin myös Snezhanna Valejevan kanssa. Hän steriloi oman tarhansa ja Margaritan tarhan koirat sekä lisäksi alueella asuvien vähävaraisten omistamia koiria sekä kissoja, vuonna 2021 kaikkiaan 325 koiraa ja 195 kissaa. Helmikuussa järjestettiin SpayDay-tempaus, jolloin Snezhanna sekä Julia leikkasivat sekä koiria että kissoja. Kaikkiaan Viipurin Koirat mahdollisti lahjoitusvaroin noin 475 koiran ja 195 kissan sterilisaation/kastraation vuonna 2021. Vuonna 2020 luku oli 280 koiraa.

Kummikoiratoiminta
Kummikoiratoimintaa jatkettiin auttamalla koiria sekä Viipurissa että tuomalla Suomeen kotihoitoon apua tarvitsevia ja vanhuskoiria. Covid-tilanne esti vierailut tarhoilla, joten tarhakoirien kuulumiset olivat tarhanpitäjien ja venäläisten vapaaehtoisten vastuulla. Uusia kummikoiria tarhoilta ei valittu Covid-tilanteen takia.

Varainhankinta
Vuonna 2021 yhdistys toteutti keräyksiä sekä Facebookin kautta järjestettäviin myyjäisiin ja huutokauppoihin. Lisäksi yhdistyksellä oli pöytiä itsepalvelukirpputoreilla. Varsinaisia myyjäisiä ja tapahtumia järjestettiin normaalia vähemmän kokoontumisrajoitusten vuoksi. Useita suunniteltuja tapahtumia jouduttiin peruuttamaan.

Uusia kannatustuotteita suunniteltiin ja niiden myyntiä kehitettiin. Erityisesti Leena Nion suunnittelema joulukalenteri oli menestys. Uusia kannatustuotteita olivat juhla- ja joulukahvi, joulukortti sekä logoheijastin. Myyntiin tuli myös sterilointidiplomi.

Yhdistyksellä on toistaiseksi voimassa oleva keräyslupa RA/2020/903.

Vuosi oli kohtuullisen onnistunut keräystoiminnan osalta, vaikka kokonaistuotto laskikin verrattuna edelliseen vuoteen. Keräyskampanjoita olivat mm. Kesäkeräys, Kupit täyteen kuukaudeksi, useat Parane pian -keräykset ja jatkuva Onnellinen vanhuus -keräys. Sterilisointikummikeräys sai jälleen positiivisen vastaanoton. Eettisiä joululahjoja myytiin verkkokaupan kautta.

Luettelo vuonna 2021 järjestetyistä keräyksistä ja tapahtumista on esitetty liitteessä 1.

Adoptiotoiminta
Yhdistys auttoi viipurilaisia koiratarhoja myös etsimällä koirille koteja Suomesta.

Koirat tuotiin maahan EU:n komission tuontivaatimuksia noudattaen ja TRACES-järjestelmään merkittyinä. Koira-adoptioiden määrä palasi lähelle normaalia vuonna 2020 olleen pademian aiheuttaman katkon jälkeen. Yhdistys toi vuoden 2021 aikana maahan 212 koiraa, joista 202 adoptoitiin omaan kotiin aikavälillä 1.1.–31.12.2021. Koirista suuri osa sijoitettiin Suomeen tulon jälkeen kotihoitopaikkoihin omaa kotia etsimään. Hoitopaikkojen merkitys korostui, kun koiriin ei ollut mahdollista päästä tutustumaan Venäjälle.

Koirien kuljetus tapahtui vuonna 2021 rahtina Suomen Covid-tilanteen vuoksi muuttuneiden määräysten vuoksi. Suomen puolen vaadittavat asiakirjat ja kuljetusjärjestelyt hoiti yhdistyksen puolesta toiminnanjohtaja Aino Arjas. Koirien luovutukset tapahtuivat Vaalimaalla, jonne adoptioperheet ja yhdistyksen vapaaehtoiset matkustivat koiria vastaanottamaan.

Adoption kulukorvaus oli 570 euroa, sisältäen rabiesvasta-ainetututkimuksen. Lisäksi kulukorvaus sisälsi eläinlääkinnällisen rajatarkastustuksen, tunnistesirun ja sirunumeron rekisteröimisen turvasiru.fi-palveluun, rokotusvihkon, ekinokokkimadotuksen (1–5 vrk ennen tuontia), vähintään 2 rabiesrokotusta, vähintään kaksi kertaa annetun viitosrokotteen ja ulkoloishäädön sekä tautitestit ennen tuontia, koiran mukana annettavat matolääkkeet, shampoon ja probioottivalmisteen, minkä lisäksi sillä katettiin koirien ylläpito- ja sterilisointikustannuksia Viipurissa ennen adoptiota. Lisäksi kulukorvauksessa otettiin huomioon koiran kuljetuskustannukset Viipurista Suomeen.

Toimintavuonna myös koirien varusteet (panta, valjaat ja vyötäröremmi) lisättiin osaksi kulukorvausta.

Sijaiskotitoiminta
Sijaiskotitoiminta on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa, sillä sen avulla voidaan auttaa apua tarvitsevia koiria kotioloihin sosiaalistumaan ja kotikoiran arkea opettelemaan, sekä helpottaa tarhojen taakkaa. Erityisen tärkeää sijaiskotitoiminta oli vuonna 2021, sillä suurin osa Viipurista tuoduista koirista sijoitettiin ensin kotihoitoon ja etsimään sieltä käsin koteja. Myös yhdistykselle palautuvia kodinvaihtajia joudutaan usein sijoittamaan hoitopaikkoihin ennen uuden kodin löytymistä. Yhdistys tarjosi kotihoitokoirille tarvittavat eläinlääkärinhoidot sekä kustansi muutamia sterilisaatioita. Lisäksi osallistuttiin hoitokoirien loishäätö- ja ruokakuluihin. Pysyvästi kotihoidossa asuvia erityistä tukea saavia kummikoiria oli vuonna 2021 7 yksilöä ja näiden lisäksi sijaiskodeissa asui useita yhdistyksen tukemia vanhuskoiria.

Kotihoito- ja kummikoirien kulut yhdistykselle olivat vuonna 2021 yhteensä 25 584,88 euroa sisältäen eläinlääkäri-, lääke- ja ruokakulut, sterilisointikulut (2020: 31 653,44 ). Kotihoidossa olevien vanhuskoirien kulut olivat 6 591,90 euroa (2020: 7 904,66). Kotihoitajat toimivat vapaaehtoisina ilman korvausta ja monet heistä huolehtivat hoitokoiriensa ruokakuluista itse.

Tautitestit
Yhdistys jatkoi vektorivälitteisten tautien testaamista. Kaikkiaan testattiin kahdeksaa vektorivälitteistä tautia. Lisäksi rabiesrokotevasta-aineet testattiin jokaiselta adoptio-ohjelman koiralta ennen Suomeen matkustamista. Vuoden aikana testattiin vektorivälitteisiä tauteja kaikkiaan 208 koiralta ja tuloksista raportoitiin verkossa.

Kodinvaihtajat
Vuoden 2021 aikana yhdistyksen haltuun palautui 14 adoptoitua koiraa uudelleen etsimään kotia. Näistä 2 ehti olla kodissaan ennen palautumista alle viikon, 3 alle kaksi kuukautta, 1 alle vuoden ja 7 yli vuoden. Kodinvaihtajien määrä väheni hieman verrattuna kahteen edelliseen vuoteen (2020: 17, 2019: 15).

Yhdistyksessä toimiva eläintenkouluttaja Laura Uotila neuvoi kodin saaneiden koirien omistajia veloituksetta. Vuoden aikana neuvoja annettiin lähes 50 omistajalle. Yleisimmin kysyttiin neuvoja koirien arkuuteen liittyvissä tilanteissa. Neuvontaa saaneiden omistajien koirista neljä päätyi kodinvaihtajaksi.

Responsible rescue
Viipurin Koirat ry jatkoi yhteistyötä muiden Responsible Rescue -kriteereihin sitoutuneiden yhdistysten kanssa. Tanja Liukkonen jatkoi RR-ohjausryhmässä Viipurin Koirien edustajana. Aino Arjas oli yhdistyksen toinen edustaja RR-työryhmässä.

Responsible Rescue -toiminnan tarkoituksena on mm. vähentää tautiriskejä ja yhtenäistää rescuetoiminnan laatua, lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä, edistää vastuullisen rescuetoiminnan tunnettuutta ja erottautua muusta lemmikkieläinten maahantuonnista ja kaupasta. Responsible Rescue -kriteereihin sitoutuneet yhdistykset suorittavat mm. yhdessä sovittuja maakohtaisia tautitestauksia adoptoitaville koirille lähtömaissa.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat verkkosivut viipurinkoirat.fi, joilla esitellään toimintaa sekä kotia etsiviä koiria. Aktiivista tiedotusta jatkettiin myös sosiaalisen median kautta, tärkeimpinä kanavina Facebook-sivut, Instagram sekä YouTube-kanava. Käytössä oli myös Vkontakte venäjänkieliselle yleisölle.

Yhdistys uutisoi verkkosivuilla vuonna 2021 muun muassa Suomeen saapuneista koirista, ajankohtaisista keräyksistä, koirien tautitestien tuloksista sekä koirien terveyteen liittyvistä aiheista. Blogissa julkaistiin kuusi kirjoitusta. Yhteydenpito jäsenistöön tapahtui sähköisen jäsenkirjeen kautta. Jäsenistön lisäksi myös adoptioperheet saivat sähköpostitse lähetetyn uutiskirjeen sekä erillisiä kampanjakirjeitä.

Muu toiminta
Viipurin Koirat antoi lausunnon eläinten hyvinvointilain luonnoksesta.

Talous
Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla, lahjoituksilla sekä koirien adoptoinnin osalta kulukorvauksilla. Lisäksi harjoitettiin kirppistoimintaa ja järjestettiin Facebook-myyjäisiä ja -huutokauppoja sekä kannatustuotemyyntiä.

Vuonna 2021 varainhankinnan tuotto kulujen (mm. kannatustuotteiden ostokulut) jälkeen oli 251 394,30 euroa (2020: 260 731,28 eur). Tästä 215 898,95 (2020: 236 554,66) euroa saatiin lahjoituksina ja loppuosa kerättiin myyjäisillä, Facebook-puodeilla ja -huutokaupoilla ja kannatustuotemyynnillä.

Koira-adoptioiden kulukorvauksia kertyi yhteensä 108 525 euroa (2020: 57 507,80). Adoptoitavien koirien asiakirjoihin, rokotuksiin, loishäätöihin, rajatarkastusmaksuihin, kuljetukseen sekä tauti- ja rabiesvasta-ainetesteihin kului 90 427,21 euroa (2020: 50 450,59) ja Turvasiru-rekisteröintiin 1017,25 euroa. Adoptiotoiminnan tuotot ja kulut nousivat verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin toiminta oli pitkään tauolla johtuen Covid-tilanteesta.

Yhdistys käytti vuonna 2021 varojaan säästeliäästi. Epävarmaan tulevaisuuteen ja mahdollisiin henkilöstökuluihin pyrittiin varautumaan kasvattamalla pääomaa jonkin verran.

Vuoden 2021 tilinpäätös oli 41 292,50 euroa ylijäämäinen.

 

Liite 1

Tapahtumia vuonna 2021

Kirpputorit

● 3.1.–30.6. kirppispöytä Citykirppisa Jasminellassa, Hyvinkää

● 1.1.–31.12. provisiomyynti kirppispöytä Tehtaan kirppiksellä, Kellokoski / Tuusula

● 6.7. alkaen kirppispöytä Tehtaan kirppiksellä, Kellokoski / Tuusula

● 18.5.–18.6. kirppispöytä Suutarilan kirppiksellä, Helsinki

● FB-kirppis: kirppiskansio Viipurilaisten markkinoilla

● Lisäksi osallistuttiin yhtenä päivänä Puumalan peräkonttikirppikselle sekä pidettiin pöytää Sampo-kirppiksellä Lappeenrannassa

Myyjäiset

● 8.–15.2. Ystäväpuoti Viipurilaisten markkinat -sivulla (järj. Viipurin Koirat ry)

● 27.–28.11. Eläinsuojelu- ja rescueyhdistysten joulumarkkinat, HESY-keskus / Helsinki (järj. Hesy)

● 3.-17.12. Joulupuoti Facebookissa Viipurilaisten markkinat -sivulla (järj. Viipurin Koirat ry)

● 18.12. Kulkurien joulumyyjäiset (järj. Rescueyhdistys Kulkurit ry)

Toiminnan esittely- ja keräystapahtumat

● 11.12. esittely- ja keräystapahtuma, Musti & Mirri Lahden Syke, Lahti

Koirapuistotapahtumat

● 22.5. Koiran elämää -puistoilu, Lepolan koirapuisto / Järvenpää

● 13.6. Pirkanmaan koirametsäily, Elometsä / Lempäälä (järj. Viipurin Koirat ry)

● 22.8. Koiran elämää -puistoilu, Lepolan koirapuisto / Järvenpää

● 4.12. Pikkujoulupuistoilu, Kiertotähdenpuisto / Vantaa (järj. Viipurin Koirat ry)

Huutokaupat

● 20.6.-4.7. Pannuhuutis

● 20.-27.7. Kangashuutis

● 24.8.-4.9. Elo-syyskuun huutis

● 2.-16.10. Taidehuutis

● 4.-11.12. Jouluhuutis

Muut

● Pääsiäisen kilometrihaaste

● Viipurin Koirien Talent Show -sometempaus 6/2021

● Varainhankintaa kakkutukun kautta (järj. Heidi Sirola)

Rahankeräyskampanjoita vuonna 2021

● Kupit täyteen kuukaudeksi

● Eettiset ystävänpäivälahjat

● SpayDay / SpayDogVbg

● Kesäkeräys

● Nälkä on kurja kaveri. Eläinten päivän ruokakeräys

● Parane pian (Farrah, Jitta)

● Sterilointikummit

● Kuivikkeita koppeihin

● Eettiset joululahjat

Uudet kannatustuotteet vuonna 2021

● juhlakahvi

● seinäkalenteri

● logoheijastin

● joulukalenteri

● joulukortti

● joulukahvi