Eläinten hyvinvointilaki toi tullessaan muutoksia

1.1.2024 voimaan tullut laki eläinten hyvinvoinnista (693/2023) tuo uusia vaatimuksia myös myös rescueyhdistyksille. 

Koirien pitoon liittyvät viranomaisrekisterit

Koiria laajassa mitassa välittävien oli rekisteröidyttävä Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin vuonna 2022. Nyt yhdistyksillä on myös velvollisuus rekisteröidä välittämiensä koirien tiedot koirarekisteriin ennen niiden luovuttamista uuteen kotiin. Viipurin Koirat ry rekisteröi koirat koirarekisteriin ennen niiden tuloa Suomeen ja luovuttaa sitten uudelle haltijalle koodin, jonka avulla tämä voi siirtää haltijuuden itselleen Ruokaviraston ylläpitämässä sähköisessä järjestelmässä.

Koirien myynti-ilmoituksiin liittyviä vaatimuksia

Vaikka Viipurin Koirat ry on kertonut välittämistään koirista kodinetsintäilmoituksissaan varsin kattavasti jo aiemmin, on tietoihin jatkossa lisättävä näkyville myös Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin asiointitunnus. Lisäksi pakollisia tietoja ovat myyjän nimi, eläimen syntymäaika ja ikä tai ikäarvio, eläimen syntymämaa (jos muu kuin Suomi) sekä eläimen sijaintipaikkakunta tai -maa ilmoitushetkellä. Nämä tiedot käyvät ilmi verkkosivuiltamme mutta lisäämme ne jatkossa myös sosiaalisessa mediassa julkaistaviin ilmoituksiimme. 

Alle 6 kuukauden ikäisten koiranpentujen tuontikielto

Alle kuuden kuukauden ikäistä koiranpentua ei saa enää tuoda muusta maasta Suomeen, jos tarkoituksena on myydä tai muutoin luovuttaa pentu Suomessa neljän kuukauden kuluessa tuonnista. Kielto ei koske sellaisia koiria, joiden myynnistä tai luovuttamisesta on sovittu ja kauppa- tai adoptiosopimus laadittu jo ennen maahantuontia. 

Uuden määräyksen myötä Viipurin Koirat ry ei voi enää tuoda Suomeen alle 6 kk ikäisiä koiranpentuja, ellei näillä ole kotia valmiina odottamassa. Tilanne on valitettava, sillä sijaiskotitoiminta on oleellinen osa Viipurin Koirat ry:n toimintaa ja tarjoaa pennuille elintärkeän mahdollisuuden opetella kotikoiran taitoja ja jatkaa oman kodin etsintää turvallisessa ympäristössä. Pääsy sijaiskotiin on löytökoiratarhalla eläville pennuille niiden hyvinvointia merkittävästi lisäävä asia. Viipurilaispennut joutuvat kuitenkin jatkossa viipymään kauemmin karuissa tarhaoloissa. Käytännössä määräys pidentää pentujen tarhallaoloaikaa noin kuukaudella. Se syö resursseja lähtöpaikassa ja pienentää tarhojen mahdollisuuksia ottaa vastaan uusia avuntarvitsijoita. 

Uuden ikärajan katsotaan ehkäisevän pentutehtailua ja trokausta. Viipurin seudun löytökoirien keskuudessa ikäraja ei kuitenkaan edistä hyvinvointia. Viipurin Koirat ry toivoikin eläinten hyvinvointilain ollessa lausuntokierroksella, ettei rajoitus koskisi rescuekoiria eikä EU:n ulkopuolelta kaupallisesti maahantuotavia koiria. Tällainen tuonti on jo tähänkin saakka ollut hyvin kontrolloitua ja eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen vuoksi myös varsin kallista. On epätodennäköistä, että ansaintamielessä toimivat pentutehtailijat ja trokarit käyttäisivät tätä tapaa tuodessaan koiria EU:n ulkopuolelta Suomeen.

Adoptiotoiminta ja avustustyö jatkuvat

Viipurin Koirat ry:n adoptio- ja sijaiskotitoiminta jatkuvat entiseen tapaan, kuitenkin uusien määräysten puitteissa. Yhdistys järjestää adoptiokoirien kuljetuksia Venäjältä Suomeen noin kerran kuukaudessa. Itärajan rajanylityspaikkojen ollessa suljettuina kuljetukset kiertävät Baltian maiden kautta ja saapuvat laivalla Helsinkiin. 

Myös avustustoiminta ja eläinsuojelutyön tukeminen paikallisesti jatkuvat. Apu on merkittävää Viipurin seudun eläinsuojelutyölle ja se tekee löytökoiratarhojen toiminnan mahdolliseksi. Viipurin Koirat ry toimittaa koirille joka viikko yhteensä noin 2000 kiloa ruokaa. Sekä Viipurin että Svetogorskin löytökoiratarha saivat juuri ennen vuodenvaihdetta ison erän rokotteita ja loishäätöjä.

 

Lisätiedot: aino.arjas@viipurinkoirat.fi

Lue lisää Ruokaviraston sivuilta:
Koirien pitoa koskevia uusia vaatimuksia 1.1.2024 alkaen
Koirien ja kissojen myyntiin ja luovuttamiseen tulossa uusia vaatimuksia
Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri uudistuu

Lainsäädäntöä: 
Laki eläinten hyvinvoinnista
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä