Keräys: Olgan tarhalle juokseva vesi

Useamman vuoden ajan on selvitetty mahdollisuutta liittää Olgan tarha kunnalliseen vesijohtoverkkoon. Kun alueelle alettiin rakentaa tarvittavaa kunnallistekniikkaa pari vuotta sitten, lupasimme, että yhdistys auttaa Olgaa taloudellisesti, jotta tontti saadaan liitettyä vesijohtoverkkoon. Vuoden 2016 tulipalo tarhalla sotki täysin suunitelmat, sillä tarvittavat asiakirjatkin tuhoutuivat massiivisessa palossa. Nyt viimein näyttää siltä, että tulevana kesänä Olgan tarhalle saataisiin vihdoinkin juokseva vesi!

Olga on hakenut kaupungilta lupaa uudelleen ja odottaa toiveikkaana tätä isoa helpotusta elämäänsä. Vesi on tähän asti tullut tontille omasta pienestä lähteestä, josta Olga on saanut kannettua ämpäreillä vettä talonsa nurkalta koirille. Talvisin kun lähde on jäätynyt, Olga on joutunut hakemaan veden kanistereilla julkisesta hanasta, joka sijaitsee kauempana talosta. Olgalla ei ole autoa, joten vesi on haettu muutaman korttelin päästä pulkalla. Tällä raskaalla ja aikaavievällä tavalla Olgan on vuodesta toiseen turvannut talvisin koirien vedensaannin. Nyt pyydämme apua teiltä tukijamme, jotta tulevina talvina Olgalla olisi juokseva vesi, joka auttaisi suuresti talvisin tarhan ylläpidossa ja helpottaisi Olgan raskasta taakkaa.

Jatkuvalla puhtaan vedensaannilla olisi myös suuri merkitys tarhan hyvälle hygienialle ja puhtaanapidolle. Vesijohtoverkkoon liittämisestä olisi siis paitsi apua Olgan arkeen myös eläintautien ja multiresistenttien bakteerien leviämisen estämisessä!

Keräystavoite on 2500 euroa. Olgan rakennusprojektia voit tukea lahjoittamalla:

***Päivitys: Keräys on päättynyt - lämmin kiitos osallistuneille! Yhdistyksen uusi keräyslupahakemus on käsitelyssä. Tili- ja viitetiedot palautetaan sivuille uuden luvan tultua voimaan.


***Päivitys: Vesiprojekti kesti pidempään, kuin olimme toivoneet, koska rakennusprojektin lupa-anomukset jäivät viime kesänä jumiin byrokratian rattaisiin. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana mahdollistamassa Olgan tontin liittämistä vesijohtoverkostoon. Olgan pitkäaikainen toive toteutui syksyllä 2019.<3