Tiedote 26.6.2018: venäläisten koirien rabiesvasta-aineista

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on huolissaan Venäjältä tuotavien koirien rabiesvasta-ainetasoista, mikä tulee ilmi 21.6.2018 julkaistusta tiedotteesta (1). Evira kertoo tutkineensa 36 koiralta otetut näytteet, joista 15 koiralla (42 %) ei todettu rabiesvasta-aineita (vasta-ainetulos oli <0.1 ky/ml). Riittäväksi tasoksi katsotaan ≥0.5 ky/ml. Tulos on huolestuttava, sillä rabies on lakisääteisesti torjuttava tauti ja rabiesrokotus sisältyy maahantuontiehtoihin.

Suomeen tuotavilta koirilta vaaditaan tunnistusmerkinnän lisäksi vähintään 21 vuorokautta ennen tuontia annettu rabiesrokotus ja 1–5 vrk ennen tuontia annettu ekinokokkilääkitys. Näiden maahantuontiehtojen täyttyminen ja asiakirjat tarkastetaan EU:n ulkopuolelta tuotavilta koirilta maahantuonnin yhteydessä. Samassa yhteydessä tutkitaan toisinaan Eviran toimesta rabiesvasta-ainenäytteitä pistokokein. Venäjältä Suomeen tuotavilta koirilta ei vaadita ennen tuontia tehtäviä rabiesvasta-ainetestejä. Venäjän federaatio kuuluu ns. maaluettelomaihin, joita EU:n komissio pitää riittävän turvallisina tuontimaina perustuen mm. siihen, että maassa on tehokas rabieksen seuranta- ja torjuntajärjestelmä, joka koskee sekä villieläimiä että irtokoiria ja -kissoja, eläinten liikkuminen valtiosta ja alueelta toiseen on valvottua, tautitapaukset on ilmoitettava viranomaisille ja rokotusten lisensoimista ja markkinointia valvotaan (2).

Rabiesta esiintyy Venäjän federaatiossa, mutta alueelliset erot ovat suuret eri federaatiopiirien ja liittovaltiosubjektien välillä. Leningradskaja oblastissa, jonka alueella myös Viipuri sijaitsee, on torjuttu rabiesta onnistuneesti. Alue ehti olla vuoden 1987 jälkeen lähes 30 vuotta vapaa rabieksesta, kunnes vuonna 2017 todettiin alueen itäosissa yksi rabiestapaus luonnonvaraisella ketulla (3). Alueen luoteis- ja eteläosissa on torjuttu rabiesta maastoon levitettävien syöttirokotteiden avulla (4). Suomen rajan välittömässä läheisyydessä sijaitseva Viipuri on tällä rabieksentorjuntavyöhykkeellä.

Viipurin Koirat ry:n kahdella yhteistyötarhalla elävät koirat saavat rabiesrokotteen lisäksi yhdistelmärokotteen, joka sisältää suojan penikkatautia, parvovirusta, tarttuvaa maksatulehdusta, kennelyskää ja leptospiroosia vastaan. Koirat rokotetaan pentuina Suomessakin käytössä olevien rokotussuositusten mukaan ja niiden saama yhdistelmärokotus tehostetaan, mutta rabiesrokotus on aiemmin annettu vain kerran. Vasta-aineiden puuttuminen tai matala taso voi johtua siitä, että koira on rokotushetkellä ollut huonokuntoinen, rokotteita on säilytetty väärin tai rokotustavassa on ollut puutteita. Viipurin Koirat ry on ohjeistanut Suomeen tulleiden koirien omistajia madottamaan koirat heti saapumisen jälkeen kahdella eri valmisteella ja tehostamaan tämän jälkeen sekä rabies- että yhdistelmärokotteet juuri siitä syystä, että tarhaolosuhteissa koiran yleiskunto voi olla esimerkiksi ripulin tai sisäloisten vuoksi heikko, eikä sen elimistö välttämättä reagoi rokotuksiin toivotulla tavalla. Vasta-ainetasot vaihtelevat myös sen mukaan, kauanko rokotuksen antohetkestä on kulunut. Myös sillä on todettu olevan vaikutusta, onko koira syntynyt säännöllisesti rokotetusta emästä ja elääkö se lemmikkinä vai onko se rokottamattoman emän katukoiraksi syntynyt pentu (5).

Jatkossa jokainen Viipurin Koirat ry:n maahantuoma koira on rokotettu vähintään kahdesti rabiesta vastaan ja laumaimmuniteetin varmistamiseksi myös kaikki muut yhteistyötarhojen koirat eli sellaiset, jotka eivät kuulu adoptio-ohjelmaan, rokotetaan kahdesti myös rabiesrokotteella. Osalla koirista on jo noudatettu tätä käytäntöä maalis-huhtikuusta 2018 saakka. Rokotettavien koirien terveydentilaan sekä siihen, että ne saavat sisäloislääkityksen ennen rokottamista, kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Tällöin riittävä vasta-aineiden nouseminen on todennäköisempää. Koiren rabiesrokotukset uusitaan venäläisen suosituksen mukaan vuosittain. 

Yhdistyksen yhteistyötarhoille päätyvät koirat viettävät useita kuukausia valvotuissa oloissa ennen Suomeen tuloa ja niiden vointia tarkkaillaan tarhanpitäjien, työntekijöiden sekä yhdistyksen aktiivien toimesta. Yhdistyksen aktiivit vierailevat viikoittain koiratarhoilla, joten toiminnan valvominen paikan päällä on helppoa. Viipurin Koirat ry aikoo omatoimisesti jatkaa maahantuomiensa koirien vasta-ainetasojen seuraamista pistokokein. Näytteet tullaan toimittamaan Eviran laboratorioon tutkittavaksi.

Lähteet:

1. Lähes puolet Venäjältä tuoduista koirista ilman raivotautirokotesuojaa. Evira 21.6.2018
2. Regulation (EU) No 576/2013, Article 13: Establishment of a list of territories and third countries. 
3. Committee for the Protection, Control and Regulation of the Use of Wildlife in the Leningrad Region. 15.11.2017
4. WHO: Rabies Bulletin. Hakuehtona käytetty "Maps of ORV - campaigns"
5. Sero-prevalence of virus neutralizing antibodies for rabies in different groups of dogs following vaccination. R.M.S. Pimburage et. al. 2017