Tukemalla löytökoiratyötä osallistut rabieksen torjuntaan

Maailman rabiespäivää (28.9.2021) vietettiin tänä vuonna 15:ttä kertaa. Tällä kertaa päivän teema oli “Rabies: facts, not fear”. Teema sopii hyvin myös rescuetoimijoille, jotka joutuvat usein kohtaamaan tauteihin liittyviä ennakkoluuloja. Tautiriskit ja erityisesti rabies nousevat usein esille rescuekoiriin liittyvissä keskusteluissa. Koiria, jotka asuvat maissa, jossa esiintyy rabiesta, pidetään tartuntariskinä ajattelematta asiaa sen pidemmälle. Koko tämä eläinsuojelun osa-alue kärsii negatiivisista asenteista, mikä puolestaan tekee mm. yhteistyökumppanien ja rahoituksen löytämisestä haasteellista ja heikentää samalla sen vaikuttavuutta avustuskohteessa.


Maailman rabiespäivän tavoitteena on lisätä tietoa rabieksen torjunnasta ja kannustaa rabieksen vastaisiin toimiin. Samalla erilaiset toimijat saavat mahdollisuuden tehdä yhteistyötä ja kertoa työstään muille.

Totuus on kuitenkin se, että rescuetoimijat ovat avainasemassa koirien ja kissojen tarttuvien tautien vastaisessa työssä. Irtokoirien kiinniotto, turvapaikan tarjoaminen hylätyille eläimille, sterilisointi ja valistamistyö ovat tehokkaita ja tärkeitä keinoja, joilla voidaan vaikuttaa koirapopulaatioiden kokoon. Mitä vähemmän koiria hylätään ja mitä laajemmalle tieto vastuullisesta koiranomistajuudesta ja esimerkiksi rokottamisen tärkeydestä leviää, sitä pienemmäksi ihmiseen kohdistuva rabieksen tartuntariski muuttuu. Tukemalla näitä toimia voi auttaa koko yhteisöä samalla, kun auttaa kärsiviä eläimiä.

Irtokoirapopulaatioiden hallinta oleellista

Valtaosa maailman ihmisillä ilmenevistä rabiestartunnoista on peräisin koirilta. Näin on myös Venäjän federaatiossa, jonka alueella menehtyy edelleen vesikauhuun vuosittain 2–6 ihmistä. Rabies on Venäjällä nimenomaan villieläinten (pääasiassa kettujen ja supikoirien) keskuudessa leviävä sairaus, ja ihmiset tulevat harvoin villieläinten puremiksi. Vapaana liikkuvat koirat ja kissat sen sijaan saattavat joutua purruiksi, samoin kuin laitumilla elävät tuotantoeläimet. Kodittomat ja vapaasti ulkoilevat rokottamattomat koirat muodostavat riskin rabieksen tarttumiselle myös ihmiseen. Tartuntoja voidaan kuitenkin ehkäistä tehokkaasti rokottamalla ja levittämällä syöttirokotteita. Näillä menetelmillä tauti on saatu häviämään monista maista kokonaan.


Viipurin Koirien aktiivit kohtasivat kodittomina eläviä koiria Svetogorskin lähellä noin 2 km päässä Suomen rajasta. Kuva: Aino Arjas (2017)

Leningradin alue Suomen kannalta avainasemassa

Valtavan kokoisessa Venäjän federaatiossa on paljon vaihtelua siinä, millä alueilla rabiesta esiintyy. Suomen kannalta kaikkein tärkeimmillä alueilla torjuntatyö on ollut onnistunutta – rajanaapureissamme Leningradin hallinnollisella alueella ja Karjalan tasavallassa sekä liittokaupunki Pietarissa ei ole todettu tartuntoja vuosiin ja niitä pidetään Venäjällä rabiesvapaina alueina. Koska rabiesta kuitenkin esiintyy välittömästi näiden eteläpuolella sijaitsevien federaatiosubjektien alueella, on jatkuva torjuntatyö äärimmäisen tärkeää. 

Leningradin hallinto levittää vuosittain yli miljoona syöttirokotetta alueelleen tavoitteena villien ja villiintyneiden lihansyöjäeläinten suojaaminen tartunnalta. Leningradin alueella rokotettiin ilmaisen rokotusohjelman puitteissa vuonna 2020 41 953 koiraa ja 13 362 kissaa. Kissojen ja koirien rokottaminen rabiesta vastaan on maksutonta kaikkialla Venäjällä.

Leningradin alue. Lähde: Google

Viipurin Koirat rokottaa vuosittain 800 koiraa Suomen lähialueella 

Suomalainen Viipurin Koirat ry toimii Suomen välittömässä läheisyydessä, pääosin luovutetun Karjalan eteläisellä puoliskolla: alue kattaa Viipurin piirin ja ison osan Karjalankannaksesta. Nämä kuuluvat hallinnollisesti Leningradin alueeseen. Alue ulottuu Vaalimaan korkeudelta Parikkalan korkeudelle ja se on Suomen oman rabieksen torjunnan kannalta tärkeä: jos rabiesta kantava kettu tai supikoira lähtisi vaeltamaan eteläiseltä Venäjältä kohti Suomea, kulkisi se Suomenlahden ja Laatokan rajaamaa kaistaletta, Karjalankannasta, pitkin.

Viipurin Koirat ry mahdollistaa taloudellisella tuellaan sen, että Viipurin piirissä toimivat neljä yksityistä löytökoiratarhaa pystyvät ottamaan vastaan hylättyjä koiria, huolehtimaan niiden ruokinnasta, rokottamisesta, sterilisoinnista sekä uusien, sitoutuneiden kotien etsinnästä. Yhdistys mahdollistaa vuosittain noin 800 koiran rokottamisen ja noin 300 koiran sterilisaation. Koirat rokotetaan raivotaudin lisäksi myös penikkatautia, parvovirusta, tarttuvaa maksatulehdusta, leptospiroosia ja parainfluenssaa vastaan, mikä vähentää myös näiden tautien leviämistä Suomen itärajan tuntumassa. Rokottamiseen suunnatun tuen ja rokotuskertojen määrää on viime vuosina lisätty ja yhdistys valvoo niiden tehoa testauttamalla kaikilta Suomeen tuotavilta koirilta rabiesvasta-ainetasot ennen uusiin koteihin matkustamista. Vasta-ainetasot ovat aivan yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta olleet korkealla tasolla, mikä kertoo rokoteohjelman tehokkuudesta. Noin 250 koiraa saa vuosittain kodin Suomesta yhdistyksen avustamana, minkä ansiosta tarhat pystyvät ottamaan vastaan uusia hylättyjä koiria.


Sterilisointia kaipaavat koirat tavoitetaan parhaiten, kun matkustetaan sinne, missä koirat elävät. Viipurin Koirien yhteistyöeläinlääkäri Snezhanna Valeeva operoi ja rokottaa koiria mm. Kamennogorskissa (ent. Antrea) yhdistyksen taloudellisella tuella. 2021

Tavoitteena nolla tartuntaa ja nolla koditonta koiraa

Maailman terveysjärjestö WHO, World Organization for Animal Health OIE, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO ja Global Alliance for Rabies Control ovat ottaneet tavoitteekseen, että koirien ihmisiin välittämä rabies saataisiin kitkettyä maailmasta vuoteen 2030 mennessä. Viipurin Koirat osallistuu näihin talkoisiin omalla panoksellaan rokottamalla ja vähentämällä irtokoirien määrää Leningradin alueella. 

Rescuetoimijoilla ja rabieksenvastaista työtä tekevillä viranomaisilla on yhteinen tavoite. Viipurissa tähän tavoitteeseen pyritään nykyään myös konkreettisen yhteistyön kautta: paikallinen eläintautiviranomainen rokottaa yhteistyötarhallamme koirat rokotteilla, jotka Viipurin Koirat ry kustantaa lahjoitusten turvin. 


Teksti: Aino Arjas
29.9.2021

Lähteet:

Golgal Alliance for Rabies Control.

Russian Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor). Профилактика бешенства. Poimittu 28.9.2021  

Schulpin et. al. 2018. ​​Rabies surveillance in the Russian Federation.  

Viipurin Koirat ry 2019. Löytökoiratyö on tärkeä osa rabieksen torjuntaa.

Viipurin Koirat ry 2021. Viipurin Koirat tukee Snezhannan tarhan rokotusyhteistyötä eläintautiviraston kanssa.