Viipurin Koirat siirtyy rabiesvasta-ainetesteissä pistokokeisiin

Viipurin Koirat ry alkoi teettää yhteistyötarhoillaan oleville koirille rabiesvasta-ainemittauksia kesällä 2018. Vapaaehtoisena kokeiluna alkanut vasta-ainetasojen määrittäminen vakiintui pian osaksi Viipurin Koirien adoptioprosessia niin, että jokainen koira testattiin ennen Suomeen tuloa. Yhdistys teetti tutkimukset omalla kustannuksellaan niin pitkään kuin sillä oli siihen varaa, minkä jälkeen adoptioperheille annettiin mahdollisuus osallistua kuluihin vapaaehtoisesti. Alkuvuodesta 2020 tutkimuksen hinta (noin 110 euroa) lisättiin kiinteäksi osaksi adoptiokoiran kulukorvausta.

Kesän 2018 jälkeen rabiesvasta-ainetasojen määrittäminen on suoritettu joitakin poikkeuksia lukuunottamatta kaikille koirille, jotka on adoptoitu Viipurin Koirien välityksellä Venäjältä Suomeen. Yhteensä yhdistys on tähän mennessä testauttanut 840 koiran vasta-ainetasot – jotkut useampaan kertaan – ja varmistanut, että rokotteilla on ollut riittävä teho. 


Viipurin Koirien ja Leningradin alueen eläintautiviraston Viipurin yksikön yhteinen rokotustempaus Svetogorskin löytökoiratarhalla marraskuussa 2022. Virkaeläinlääkäri Semjon Tokarev rokottaa ja Viipurin Koirat ry:n Mira Masalin, Aino Arjas ja Taija Durante avustavat. Tämän tempauspäivän aikana rokotettiin lähes 100 koiraa. Kuva: Ira Müller

Viipurin Koirat siirtyy nyt noudattamaan pistokokein tehtävää rabiesvasta-ainetasojen valvontaa. Yhdistyksen tuomista koirista noin 20 % pyritään testaamaan. Näytteet otetaan jatkossa Suomessa ja analysoidaan EU:n alueella olevassa laboratoriossa.


Viipurin Dom Hvostikov -tarhalla olevan koiran rokotusvihko näyttää tyypillisesti tältä. Koira on rokotettu tarhalle tultuaan rabiesta vastaan kahdesti kuukauden välein. Rokotus on tehostettu vielä kertaalleen, jotta koiran vihkoon saataisiin myös virkaeläinlääkärin leima.

Syyt muutokselle ovat haasteet maksuliikenteessä: venäläisen eläintautilaboratorion laskuja on vaikea saada maksettua, kun suomalaiset pankit eivät enää välitä maksuja Venäjälle. Rokottamiseen liittyvät käytännöt ovat myös kehittyneet yhdistyksen yhteistyötarhoilla niin, että jokainen Suomeen tuotava koira rabiesrokotetaan vähintään kaksi kertaa ennen Suomeen tuloa ja vähintään toinen rokotteista on virkaeläinlääkärin antama. Usein koirilla on takanaan useampia rokotuksia kuin kaksi, ja pitempään tarhoilla asuneet koirat rokotetaan vuosittain. Yhdistyksen edustaja on mahdollisuuksien mukaan paikalla rokottamisen aikana. Neljä vuotta kestäneen seurannan ansiosta voimme todeta, että koirien vasta-ainetasot ovat nykyisin pääsääntöisesti hyvät ja testeissä ilmenee vain harvoin koiria, joilla vasta-ainetaso olisi alle suosituksen. 

Myös viranomainen, Ruokavirasto, valvoo rabiesrokotteiden tehoa satunnaisin pistokokein maahantuonnin yhteydessä.

 

Lisätiedot: aino.arjas@viipurinkoirat.fi