Viipurista tuodut koirat merkittävä valtakunnalliseen koirarekisteriin vuoden 2023 aikana

Valtakunnallinen koirarekisteri aukeaa 8.5.2023. Rekisteröinti on lakisääteistä ja kaikki Suomessa asuvat koirat tulee merkitä rekisteriin ennen vuoden 2023 päättymistä.

Adoptioperheellä vastuu huolehtia rekisteröinnistä

Rekisteri on haltijakohtainen. Koirat kirjataan sen henkilön henkilötunnukselle tai sen yhteisön y-tunnukselle, joka vastaa sen päivittäisestä hoidosta.

Jo Suomessa olevien ja ennen elokuuta Suomeen tulevien viipurilaiskoirien rekisteröinti on adoptioperheiden omalla vastuulla. 

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

  • Mikrosirun 15-numeroinen tunnistuskoodi
  • Syntymäaika tai arvio syntymäajasta
  • Rotu tai kuvaus koiran ulkoisista tuntomerkeistä
  • Sukupuoli
  • Väri
  • Nimi
  • Syntymämaa, jos muu kuin Suomi

Rekisteröinti maksaa sähköisessä palvelussa 10 euroa ja paperilomakkeella 19 euroa. 

Mikrosirun tunnistuskoodi ja koiran arvioitu syntymäaika löytyvät koirasi

Viipurin Koirat ry rekisteröi Suomeen tulevat koirat elokuusta alkaen

Rekisteri otetaan käyttöön vaiheittain ja elokuusta alkaen se aukeaa myös yhdistyksille ja muille yhteisöille. Tämän jälkeen Viipurin Koirat ry alkaa rekisteröidä uudet Suomeen tulevat koirat rekisteriin jo ennen kun ne luovutetaan uusille kodeille. Yhdistys on koiran haltija siihen saakka, kunnes se muuttaa omaan kotiin. Adoptioperhe saa yhdistykseltä aktivointikoodin, jonka avulla se tekee muuton yhteydessä rekisteriin ilmoituksen koiran haltijan vaihtumisesta.

Muut rekisterit

Yhdistys on aikaisemmin rekisteröinyt Suomeen tuodut koirat Turvasiru.fi-tietokantaan omissa nimissään. Tämä ei vaikuta eikä poista velvoitetta rekisteröidä koirat nyt aukeavaan viranomaisrekisteriin. Viipurin Koirat ry ei tee uusia rekisteröintejä Turvasiruun enää sen jälkeen, kun valtakunnallinen rekisteri aukeaa yhdistysten käyttöön.

Lisätietoja:
Ruokavirasto: https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaintenpito-tunnistaminen-ja-rekisterointi/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/koirat-kissat-ja-fretit/koirarekisteri/ 
Finlex: Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021)