Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin seudun tarhakoirilla 1–6/2023

Viipurin Koirat ry on testauttanut kotia etsiviltä koirilta vektorivälitteisiä tauteja osana adoptio-ohjelmaansa vuodesta 2018. Julkaisemme testien tuloksia puolivuosittain. 

Punkkivälitteisten anaplasman, babesian ja ehrlichian sekä hyttysen välittämien sydänmadon ja ihomadon testaaminen on Responsible Rescue -kriteereihin sitoutuneille yhdistyksille pakollista Venäjältä koiria maahantuodessa. Viipurin Koirat ry testaa koirat lisäksi hietasääsken levittämän leishmanian sekä punkkivälitteisten hemoplasmoosin (Mycoplasma haemocanis) ja hepatozoonoosin (Hepatozoon canis) varalta. Kaikki verinäytteet analysoidaan Vet Union -laboratoriossa PCR-menetelmällä.

Yhdistys tutki aikavälillä 1–6/2023 vektorivälitteisten tautien esiintymistä yhteensä 136 tarhakoiralta neljällä Viipurin seudun löytökoiratarhalla. Tauteja tutkittiin sellaisilta koirilta, jotka oli tarkoitus tuoda Suomeen. Anaplasmaa, babesiaa, ehrlichiaa, sydänmatoa tai leishmaniaa ei todettu tällä aikavälillä yhdelläkään koiralla. Hemoplasmoosi oli positiivinen 18 koiralla. Kaikki positiivisiksi todetut koirat olivat oireettomia. Ihomato todettiin 9 aikuisella koiralla. Koirilla, jolla ihomatotartunta todettiin, aloitettiin kuukausittain annosteltava Advocate-lääkitys, ja hoitoa jatkettiin Suomessa. Yksi koirista sai positiivisen testituloksen Hepatozoon caniksen osalta, mutta Suomessa tehty kontrollitesti oli negatiivinen (PCR + verisively). 

Positiivisten tulosten osuus tutkituista koirista:

  • anaplasmoosi (Anaplasma phagocytophilumA. platys): 136 testattua, joista positiivisia 0 kpl (0 %)
  • babesioosi (Babesia spp., B. gibsoni): 136 testattua, joista positiivisia 0 kpl (0 %)
  • ehrlichioosi (Ehrlichia canis): 136 testattua, joista positiivisia 0 kpl (0 %)
  • sydänmato (Dirofilaria immitis): 136 testattua, joista positiivisia 0 kpl (0 %)
  • ihomato/ihodirofilarioosi (Dirofilaria repens): 136 testattua, joista positiivisia 9 kpl (7,45  %)
  • hemoplasmoosi (Mycoplasma haemocanis): 136 testattua, joista positiivisia 18 kpl (13,24 %)
  • hepatozoonoosi (Hepatozoon canis): 136 testattua, joista positiivisia 1 kpl (0,74 %)
  • leishmanioosi (Leishmania infantum): 136 testattua, joista positiivisia 0 kpl (0 %)

Koirien tyypillisimpien vektorivälitteisten tautien tilanne on Viipurin seudulla hyvä lukuun ottamatta ihomatoa ja hemoplasmoosia.

Oireeton hemoplasmoosi on koiralle vaaraton, eikä sitä tarvitse hoitaa. Kantajuus on kuitenkin hyvä olla tiedossa, mikäli koiralle alkaa tulla anemian oireita tai siltä on tarve poistaa perna. 

Ihomato on zoonoottinen ja sen vektoreina voi toimia myös osa Suomessa elävistä hyttyslajeista. 

Dom Hvostikov -tarhalla, jossa säännöllisiä loishäätöjä on pystytty pitkälti Viipurin Koirien tuella toteuttamaan, on nähty niiden hyöty sekä vähentyneinä ihomato- että hemoplasmoositapauksina parin viime vuoden aikana. Tutkittujen joukossa olleilla Dom Hvostikov -tarhan koirilla todettiin tartuntoja suhteellisesti selvästi vähemmän verrattuna muihin tarhoihin.

Adoptioperheitä ohjeistetaan uusintatestaamaan Suomeen tuodut koirat sydänmadon ja ihomadon varalta 6–7 kk kuluttua Suomeen tulosta, koska tuore tartunta ei näy testeissä. Koiran suojaaminen punkeilta ja hyttysiltä on tärkeää koko sen elämän ajan.

Aiemmat raportit löytyvät alta [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]. Lisätietoja Dirofilaria repens -tartunnoista on luettavissa 20.6.2019 julkaistusta tiedotteestamme [11]. Lisätietoja taudeista ja niiden esiintymisestä Viipurin seudulla löydät sivuiltamme osiosta Adoptoitavien koirien terveydestä

 

Lisätiedot: Aino Arjas, aino.arjas@viipurinkoirat.fi
19.7.2023

[1] Viipurin Koirat ry 31.12.2022: Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin seudun koiratarhojen koirilla 1-12/2022
[2] Viipurin Koirat ry 29.6.2022: Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin seudun koiratarhojen koirilla 1-6/2022
[3] Viipurin Koirat ry 18.1.2022: Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin seudun koiratarhojen koirilla 1–12/2021
[4] Viipurin Koirat ry 27.6.2021: Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin seudun koiratarhojen koirilla 1–6/2021
[5] Viipurin Koirat ry 29.12.2020: Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin seudun koiratarhojen koirilla 1–12/2020
[6] Viipurin Koirat ry 9.7.2020: Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin koiratarhojen koirilla 1-6/2020
[7] Viipurin Koirat ry 1.1.2020: Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin koiratarhojen koirilla 1-12/2019
[8] Viipurin Koirat ry 24.7.2019: Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin koiratarhojen koirilla 1–6/2019
[9] Viipurin Koirat ry 30.12.2018: Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin koiratarhojen koirilla 1–12/2018
[10] Viipurin Koirat ry 5.11.2018: Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin koiratarhojen koirilla 1–10/2018
[11] Viipurin Koirat ry 20.6.2019: Dirofilaria repens -loinen yleistyy Suomen lähialueilla – löydöksiä myös Viipurissa