Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin seudun koiratarhojen koirilla 1–12/2020

Viipurin Koirat ry on seulonut kotia etsiviltä koirilta vektorivälitteisiä tauteja osana adoptio-ohjelmaansa vuodesta 2018. Julkaisemme testien tuloksia puolivuosittain. Testattujen koirien määrä on ollut vuonna 2020 tavallista pienempi, koska yhdistys ei tuonut huhti–elokuussa lainkaan koiria Suomeen koronarajoitusten vuoksi. 

Punkkivälitteisten anaplasman, babesian ja ehrlichian sekä hyttysen välittämien sydänmadon ja ihomadon testaaminen on Responsible Rescue -kriteereihin sitoutuneille yhdistyksille pakollista Venäjältä koiria maahantuodessa. Viipurin Koirat ry testaa koirat lisäksi hietasääsken levittämän leishmanian sekä punkkivälitteisten hemoplasmoosin (Mycoplasma haemocanis) ja hepatozoonoosin (Hepatozoon canis) varalta. Yksittäisiä koiria on testattu myös borrelian varalta. Kaikki näytteet analysoitiin laboratoriossa PCR-menetelmällä (lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta, jotka testattiin Snap 4Dx -pikatestillä).

Yhdistys tutki aikavälillä 1–12/2020 vektorivälitteisten tautien esiintymistä yhteensä 119 tarhakoiralta neljällä Viipurin seudun löytökoiratarhalla. Anaplasmaa, borreliaa, ehrlichiaa, hepatozoonoosia, sydänmatoa tai leishmaniaa ei todettu tällä aikavälillä yhdelläkään koiralla. Yksi koira oli positiivinen babesian osalta, minkä vuoksi sillä aloitettiin Imidocarb-lääkitys ja se kontrollitestattiin negatiiviseksi vielä ennen Suomeen tuloa. Hemoplasmoosi oli positiivinen 17 koiralla ja se näyttää edelleen olevan yleinen alueella siitä huolimatta, ettei tyypillisinä pidettyjä vektoreita juurikaan esiinny Viipurin tarhoilla – ruskeaa koirapunkkia ei ole havaittu tarhoilla koskaan. Kaikki positiivisiksi todetut koirat olivat oireettomia, minkä vuoksi lääkitykselle ei ole eläinlääkärin mukaan tarvetta. Yksi edellisenä vuonna positiivisen tuloksen saanut koira sai tänä vuonna negatiivisen testituloksen. Ihomatoa todettiin 4 aikuisella koiralla. Koirille, joilla ihomatotartunta todettiin, aloitettiin kuukausittain annosteltava Advocate-lääkitys. 

Positiivisten tulosten osuus tutkituista koirista:

  • anaplasmoosi (Anaplasma phagocytophilum, A. platys): 119 testattua, joista positiivisia 0 kpl (0 %) [2019: 0 %]
  • babesioosi (Babesia spp., B. gibsoni): 119 testattua, joista positiivisia 1 kpl (0,84 %) [2019: 0,8 %]
  • borrelioosi (Borrelia burgdorferi): 25 testattua, joista positiivisia 0 kpl (0 %) [2019: 0 %]
  • ehrlichioosi (Ehrlichia canis): 119 testattua, joista positiivisia 0 kpl (0 %) [2019: 0 %]
  • sydänmato (Dirofilaria immitis): 117 testattua, joista positiivisia 0 kpl (0 %) [2019: 0 %]
  • ihomato (Dirofilaria repens): 117 testattua, joista positiivisia 5 kpl (4,27 %) [2019: 9,38]
  • hemoplasmoosi (Mycoplasma haemocanis): 94 testattua, joista positiivisia 17 kpl (18,09 %) [2019: 24 %]
  • hepatozoonoosi (Hepatozoon canis): 92 testattua, joista positiivisia 0 kpl (0 %) [2019: 3,03 %]
  • leishmanioosi (Leishmania infantum): 108 testattua, joista positiivisia 0 kpl (0 %) [2019: 0 %]

Vektorivälitteisten tautien tilanne on Viipurin seudulla hyvä lukuun ottamatta ihomatoa ja hemoplasmoosia. Oireeton hemoplasmoosi on koiralle vaaraton, eikä sitä tarvitse hoitaa. Kantajuus on kuitenkin hyvä olla tiedossa, mikäli koiralle alkaa tulla anemian oireita tai siltä on tarve poistaa perna. Ihomato on zoonoottinen ja sen vektoreina, toisin kuin sydänmadon, voi toimia myös osa suomalaisista hyttyslajeista. Tämän vuoksi viipurilaisilla koiratarhoilla pyritään varmistamaan riittävä hyttyssuoja ja loishäätövalmisteiden valinnassa huomioidaan mikrofilariat sekä tartuntojen ehkäisy. Koska tuore tartunta ei näy testeissä, adoptioperheitä ohjeistetaan uusintatestaamaan Suomeen tuodut koirat sydänmadon ja ihomadon varalta 6–7 kk kuluttua Suomeen tulosta. Koiran suojaaminen punkeilta ja hyttysiltä on tärkeää koko sen elämän ajan. 

Aiemmat raportit löytyvät alta [1] [2] [3] [4] [5]. Lisätietoja Dirofilaria repens -tartunnoista on luettavissa 20.6.2019 julkaistusta tiedotteestamme [6]. Lisätietoja taudeista ja niiden esiintymisestä Viipurin seudulla löydät osiosta Adoptoitavien koirien terveydestä.

Lisätiedot: Aino Arjas, aino.arjas@viipurinkoirat.fi
29.12.2020

 

[1] Viipurin Koirat ry 9.7.2020: Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin koiratarhojen koirilla 1-6/2020
[2] Viipurin Koirat ry 1.1.2020: Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin koiratarhojen koirilla 1-12/2019
[3] Viipurin Koirat ry 24.7.2019: Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin koiratarhojen koirilla 1–6/2019
[4] Viipurin Koirat ry 30.12.2018: Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin koiratarhojen koirilla 1–12/2018
[5] Viipurin Koirat ry 5.11.2018: Raportti: Vektorivälitteisten tautien testituloksia Viipurin koiratarhojen koirilla 1–10/2018
[6] Viipurin Koirat ry 20.6.2019: Dirofilaria repens -loinen yleistyy Suomen lähialueilla – löydöksiä myös Viipurissa

*Päivitetty 31.12.2020: lisätty yksi positiivinen D. repens -tulos ja yksi negatiivinen babesiatulos.