Viipurin Koirat ry ja rabieksen vastainen työ

Maailman rabiespäivää vietetään vuosittain 28. syyskuuta. Teemapäivän tavoitteena on lisätä tietoutta, edistää taudin vastaista työtä maailmanlaajuisesti sekä osallistaa ihmisiä ja organisaatioita kaikilla sektoreilla työskentelemään rabiesta vastaan. Tänä vuonna päivän teemana on Rabies: All for 1, One health for all. Tällä viitataan vastuuseen, joka meillä jokaisella on taistelussa raivotaudin vastustamiseksi: Jokainen ihminen voi työskennellä One Health -tavoitteen puolesta ja jokainen voi osallistua henkien pelastamiseen. Yhteisöt voivat tehdä yhteistyötä, auttaa yksittäisiä ihmisiä ja eläimiä, ja jokaisella on mahdollisuus työskennellä yhteisen tavoitteen eteen.

Omalla toiminta-alueellamme Leningradin alueen Viipurin piirissä on rabieksen suhteen hyvä tilanne. Tautia on todettu viimeisen 30 vuoden aikana vain kerran, luonnonvaraisella ketulla. Torjuntatyötä on kuitenkin tehtävä jatkuvasti, sillä tilanne ei ole muualla Venäjällä yhtä hyvä. Rokotesyöttejä levitetään maastoon ja lemmikki- sekä tuotantoeläimiä rokotetaan viranomaisten toimesta maksutta. Tautia esiintyy Venäjällä pääasiassa kettu- ja supikoirapopulaatioissa. Se voi kuitenkin levitä näistä pureman kautta esimerkiksi koiraan tai kissaan, joka voi puolestaan taudin puhjettua altistaa puremallaan ihmisen tappavalle tartunnalle.


Rabiesviruksen levinneisyys luonnonvaraisissa eläimissä Venäjän federaatiossa vuonna 2016. Supikoirat merkitty karttaan sinisellä ja punaketut punaisella. Lähde: M.I. Shulpin*, N.A. Nazarov, S.A. Chupin, F.I. Korennoy, A.Ye. Metlin & A.V. Mischenko: Rabies surveillance in the Russian Federation. Revue Scientifique et Technique. © OIE, 2018

Viipurin Koirat ry:n toiminnassa jokainen päivä on rabiespäivä. Oma panoksemme on osallistua rabieksentorjuntaan Suomen välittömässä läheisyydessä, itärajan tuntumassa. Teemme yhteistyötä löytökoiratarhojen ja näiden apuna työskentelevien vapaaehtoisten, eläinklinikoiden ja paikallisten viranomaisten kanssa. Koirien rokottaminen, irtokoirien kiinniottaminen ja sijoittaminen koiratarhoille sekä koirapopulaatioiden hallinta pyydystämisten ja sterilointien kautta ovat kaikki ennaltaehkäisevää rabieksen vastaista työtä. Läheisen sijaintinsa vuoksi työllä on merkitystä myös Suomen tautiturvallisuudelle sillä kodittomina elävät irtokoirat kulkevat myös toisinaan maiden välisen rajan yli Suomen puolelle.

Yhteistyötarhoillamme Viipurissa, Svetogorskissa ja Kamennogorskissa asuu yhteensä noin 500 koiraa, joista moni joutuisi ilman Viipurin Koirat ry:ltä saatua tukea elämään kadulla ilman riittävää ravintoa ja suojaa. Antamamme taloudellinen tuki on edelleen elinehto Viipurin seudun eläinsuojelulle. Alueen löytökoiratarhat ovat riippuvaisia suomalaisavusta monin tavoin. Tilaamme mm. tarhoille valtaosan koirien tarvitsemasta päivittäisestä ruuasta, kustannamme niille päätyneiden koirien sterilisaatiot ja avustamme rokotteiden sekä loishäätöjen hankinnassa. 

Etsimme Viipurin seudun kodittomille koirille myös koteja Suomesta, mikä vapauttaa tarhoilta paikkoja uusille apua tarvitseville koirille. Maahantuonnissa noudatamme Responsible rescue -toimijoiden yhteistä ohjeistusta, joka on mm. raivotaudin suhteen lainsäädäntöä tiukempi. Jokainen tarhalle saapuva koira rokotetaan vähintään kahdesti raivotaudin varalta ja Suomeen tulevien koirien varoaika on lain vaatimusta pidempi. Olemme mahdollisuuksien mukaan paikalla rokottamishetkellä ja valvomme rokotteiden tehoa tutkituttamalla koirilta rabiesvasta-ainetasoja pistokokein. 

Lahjoittamalla Viiipurin Koirille myös muut suomalaiset voivat osallistua rabieksentorjuntaan, koirapopulaatioiden hallintaan ja auttaa samalla vähentämään koirien kärsimystä. Myös adoptio on arvokas tapa auttaa. 

Teksti: Aino Arjas