Adoptiot jatkuvat!

Koirien adoptiot ovat olleet tavanomaista kesäpaussia pidemmällä tauolla Viipurilaisilla tarhoilla todettujen esbl-tapausten vuoksi. Viipurin Koirien väki on etsinyt ahkerasti tietoa antibiooteille vastustuskykyisestä esbl-ominaisuudesta, sen tarttuvuudesta ja vaikutuksesta koiran elämään. Kävimme keskusteluja usean asiaan perehtyneen eläinlääkärin kanssa ja teetimme kotihoito- sekä tarhakoirille lukuisia esbl-seulontoja. Kävi ilmi että esbl on vakavuudestaan huolimatta jo niin yleinen ominaisuus, että sitä löytyy varsin laajasti sekä suomalaisilta että ulkomaalaisilta koirilta ja ihmisiltä. Viipurista tulevat koirat eivät siis tässä suhteessa ole poikkeus, eivätkä esbl-positiivisinakaan olennaisesti vaikuta Suomen esbl-tilanteeseen. Perimmäinen syy antibioottien vastustuskyvyn kasvuun on antibioottilääkityksen liiallinen käyttö.

Lopputulemana on se, että koirien tuonnit Viipurista Suomeen voivat jatkua, sekä suoraan uusiin koteihin että kotihoitopaikkoihin. Ensimmäiset koirat ovat jo päässeet matkustamaan pois tarhalta, sillä heinäkuulta alkaen Suomeen on saapunut neljä koirakuljetusta: 27.7., 3.8.,10.8. ja 17.8.

Viipurin Koirien adoptio-ohjeet on uudistettu, ja koirien adoptiomaksu on tästä eteenpäin 390 euroa. Adoptiomaksu on edelleen kulukorvaus joka kattaa koiran tuonnista aiheutuvat kulut. Se sisältää koiran rokotuksen, sirutuksen sekä ulko- ja sisäloishäädön Viipurissa, koiran kuljetuksen Suomeen rajamuodollisuuksineen ja koiran mukana luovutettavat itsehoitovalmisteet. Rokotuskortin ja rajaeläinlääkärin laatiman maahantulotodistuksen lisäksi koiran mukaan annetaan jatkossa Suomessa matolääkitys, desinfioiva shampoo ja probioottivalmiste, joita kaikkia tarvitaan heti ensimmäisinä päivinä koiran kotiutuessa.

Esbl-seulontoja tarhoilla oleville koirille ei enää tehdä, sillä se on käytännössä mahdotonta. Venäläiset laboratoriot eivät tutki näytteitä, eikä tarhoilla ole myöskään tarvittavia karanteenitiloja joissa näytteen antaneet koirat voisivat asua erillään muista. Suomessa analysoitujen esbl-näytteiden perusteella kuitenkin tiedämme, että ominaisuus on tarhaolosuhteissa hyvin yleinen. On siis tärkeää varautua siihen, että tarhalta tulevalla koiralla voi olla suolistobakteereissaan esbl-ominaisuus. Asialla on merkitystä erityisesti silloin kun koira tarvitsee antibioottikuurin, sillä esbl-ominaisuuden omaavat bakteerit pystyvät vastustamaan joitakin antibiootteja. Varmuuden asiaan saa teettämällä koiralle Suomessa esbl-seulonnan, jossa selviää tarkalleen onko koiralla esbl-ominaisuutta ja mitkä antibiootit sille siinä tapauksessa sopivat. Tähän mennessä tehtyjen seulontojen perusteella näyttää siltä, että esbl poistuu koiran elimistöstä useissa tapauksissa noin kuuden viikon kuluessa eläimen maahantulosta. Tarhalta tulevan koiran omistajan on myös tärkeää huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja korjata koiran ulosteet roskiin, sillä sekä esbl-ominaisuus että esimerkiksi ripulia aiheuttava giardia voivat levitä ulosteen mukana. Lue esbl-ominaisuudesta tarkemmin sivultamme kohdasta Adoptoitavien koirien terveydestä (selaa sivun alaosaan).

Adoptio-ohjeiden lisäksi uudistimme myös tarhalta saapuvien koirien madotusohjeet, joihin voi tutustua uuden kodin oppaassamme. Eläinlääkäreiden suositukset madotuksen suhteen ovat muuttuneet samaan suuntaan kuin antibioottien käytössäkin: lääkitystä ei pidä antaa liikaa etteivät torjuttavat vihulaiset pääse kehittämään vastustuskykyä lääkkeille. Moni tarhalta saapuva koira kantaa kuitenkin giardia-loista, jonka välitön torjuminen on tärkeää heti kun koira on tuotu Suomeen. Giardian torjuntaan tehoavat matolääkkeet ja muut tarvittavat valmisteet saa uudistuksen myötä mukaan heti koiran luovutuksessa.