Kuljetukset ja tarhoilla olevien koirien adoptiot tauolla

Viipurin Koirien kuljetukset jäävät toistaiseksi tauolle. Tauon aikana emme käsittele hakemuksia Venäjällä olevista koirista. Suomessa kotihoidossa olevien koirien adoptiot jatkuvat normaalisti.

Tauko johtuu lainsäädännön muutoksesta. Huhtikuussa 2021 voimaan tullut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 eli eläinterveyssäännöstö edellyttää, että koiria tuodaan EU:n alueelle kaupallisesti ainoastaan lähtömaan viranomaisen rekisteröimistä pitopaikoista. Eläinterveystodistuksia koskeva siirtymäaika päättyi tammikuussa. Yhteistyötarhojemme rekisteröintiprosessit ovat kuitenkin edelleen kesken.